Toegankelijkheidsverklaring

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig [nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad].

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.ilvo.vlaanderen.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet volledig toegankelijk om de volgende reden(en):

  • Pdf’s: niet alle pdf’s zijn toegankelijk. Sommige documenten worden opgesteld door externen of partners waardoor ILVO niet kan garanderen dat deze documenten toegankelijk zijn.
    Eigen documenten worden zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt.
  • Video’s: de meeste video’s bevatten ondertiteling. Een transcript is nog niet overal toegevoegd. We streven ernaar om de nieuwe video’s zo toegankelijk mogelijk te maken.

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar helaas nog niet geheel in geslaagd. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is, horen wij het graag van je. Je kan daarvoor een mail sturen naar ilvo@ilvo.vlaanderen.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19/10/2020.

[Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie).]

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 19/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via ilvo@ilvo.vlaanderen.be of via 09 272 25 00.