ILVO is partner van het Feed Design Lab

ILVO is sinds 2021 partner van het FEED DESIGN LAB, dat vanaf 2014 operationeel is in het Nederlandse Wanssum. Dit centrum met pilootfabriek voert veevoederonderzoek uit, produceert proefvoeders en verzorgt opleidingen rond innovatie en verduurzaming van de diervoerindustrie. Feed & technologie bedrijven werken er internationaal samen in open netwerken, om een meer duurzame dierlijke productieketen te realiseren. Men werkt dagelijks aan onderzoek naar nieuwe grondstoffen en naar gezonde diervoeder en men ontwikkelt en evalueert verbeterde productietechnieken.

> Meer info op: https://feeddesignlab.nl/

Feed Design Lab