Aanbod co-creatie rundvee

ILVO en het Living Lab Veehouderij streven ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Dat doen we door oplossingen te ontwikkeling in samenwerking (co-creatie), concepten in echte praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). Hieronder een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO.

OnderwerpDetailsContactpersoon

Voederwaardering en voederbewaring

Bepalen en schatten van de voederwaarde van rundveevoeders. Nagaan van het effect van inkuiltechnieken en -additieven op de fermentatiekarakteristieken van kuilvoeders.

> Bekijk de analysetabel

Johan De Boever

Emissies rundvee

Veehouderij: bepalen van de gasemissies bij melk- en vleesvee.
Agrotechniek: advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).
Melkvee: Leen Vandaele
Vleesvee: Karen Goossens
Agrotechniek: Peter Demeyer

Zoötechnische proeven melkvee

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven met Zwartbonte Holstein koeien.
Agrotechniek: opmeten van spenen en (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon.
Melkvee: Leen Vandaele
Agrotechniek: Stephanie Van Weyenberg
Dierenwelzijn en diergedragVeehouderij: gedrag en welzijn van runderen.
Agrotechniek: (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon.
Veehouderij: Frank Tuyttens

Agrotechniek: Stephanie Van Weyenberg

Bioanalyse

Wetenschappelijk onderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.

Johan Aerts

Update juli 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 15 juli 2022.

U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

> Bekijk ook het overzicht van diergerelateerde analyses

> Terug naar de sector melkveehouderij

> Terug naar de sector vleesveehouderij