Persbericht Grote administratieve ontzorging voor melkveehouders dankzij digitale IKM-postbus

28/02/2020
Animatie van boer en koe met op de achtergrond een weg naar een boerderij.
Zie video voor een IKM-net introductie

Op de Agridagen in Ravels (28 februari 2020) stellen ILVO en IKM een digitale tool voor die een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zal betekenen voor de 4.000 melkveehouders aangesloten bij het autocontrolesysteem IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk). Het komt erop neer dat de betrokken melkveehouders de tientallen formulieren, facturen, analyses en metingen die ze moeten verzamelen voor hun IKM-audit, voortaan automatisch naar een persoonlijk, digitaal IKM-dossier kunnen laten vloeien.

Hieronder vindt u een illustratieve video van de werking van IKM-NET

Bekijk video op YouTube

Dankzij DjustConnect, het achterliggende datadeelplatform houden de melkveehouders zelf de sleutel in handen tot HUN data, die verspreid zitten in allerlei databases.

Interessant is dat de melkveehouders bij de ontwikkeling van de tool betrokken zijn. De sector vraagt al lang naar administratieve vereenvoudiging, ook voor de IKM-audit. We zoeken nu een 100-tal kandidaten om de tool kritisch te bekijken tijdens het gebruik.

Koen Lommelen (IKM-Vlaanderen)

IKM audit: van complexe stapel bronnen naar ontzorging en slimme digitale checklist

In Vlaanderen sluiten quasi alle melkveehouders aan bij het autocontrolesysteem IKM. Om een IKM certificering te behalen en te behouden moeten zij aantonen dat hun bedrijf voldoet aan een 200-tal voorwaarden rond melkkwaliteit, dierenwelzijn, zorg voor het milieu en goede productiepraktijken. De audit gebeurt om de drie jaar, op elk melkveebedrijf. Hij bestaat voor één derde uit een administratief luik: inzage in meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses, facturen van voeders, certificering van de bedrijfsdierenarts, enz. Sommige van die documenten worden per mail bezorgd, andere per post, en nog andere zijn online beschikbaar op diverse webtools.

IKM-voorzitter en melkveehoudster Rianne Van Tilburg: “Het is veel gedoe! Om mijn IKM audit voor te bereiden moet ik heel veel verschillende bronnen raadplegen. En dit werk gebeurt typisch ’s avonds of in het weekend, een moment waarop ik niemand kan bereiken om een document na te sturen.”

Ook bij de bedrijven en organisaties die de documenten aanleveren, is de administratieve last groot. Terwijl de meeste rapporten en analyses in feite automatisch digitaal gebundeld kunnen worden in één overzichtelijke webtool, het persoonlijke IKM-NET van de melkveehouder. Koen Lommelen (IKM-Vlaanderen): “Vergelijk het met tax-on-web, waarbij de belastingaangifte ook voor een groot deel automatisch ingevuld wordt. Dát beogen we met IKM-NET.”

De audit zelf vervangen kan de tool niet. Een auditor doet op het melkveebedrijf een hele reeks visuele controles. Rianne Van Tilburg: “Maar in plaats van 6 classeurs heb ik binnenkort IKM-NET om dit bezoek voor te bereiden, en dat bespaart me heel wat tijd.”

IKM-NET, eerste tool die draait op DjustConnect

IKM-NET is de eerste tool die werkt via het pas gelanceerde datadeelplatform DjustConnect, een initiatief van ILVO, Boerenbond, DGZ, CRV, Milcobel en AVEVE met financiële steun van het Europees Fonds voor Rurale Ontwikkeling (EFRO).

Stephanie Van Weyenberg (ILVO): “DjustConnect maakt data delen in de agrovoedingsketen efficiënt, transparant en betrouwbaar. De data-eigenaar (de boer) connecteert via zijn eigen dashboard met het platform om aan tools zoals IKM-NET toestemming te geven voor toegang tot zijn data. Dat is veilig omdat er waterdichte controles zitten op het respecteren van de data-deel-regels door alle spelers.” Dat laatste is van groot belang. “Voor IKM een tool wilde helpen ontwikkelen, moesten we zeker weten dat de melkveehouder de controle over zijn data zou behouden. En dat zijn privacy gerespecteerd wordt.”

DjustConnect maakt data delen in de agrovoedingsketen efficiënt, transparant en betrouwbaar

Stephanie Van Weyenberg (ILVO)

IKM-NET, makkelijk aan de slag!

Elke melkveehouder die het digitale IKM-NET gaat installeren, moet zich de eerste keer registeren bij DjustConnect. Op een overzichtelijk dashboard duidt hij aan óf, met wie en waarvoor hij zijn data deelt. Voor IKM-NET bijvoorbeeld moet de boer een vinkje zetten per organisatie die automatisch de analyses of keuringsverslagen mag gaan toesturen naar de IKM-tool.

Stephanie Van Weyenberg (ILVO): “IKM mag die data vervolgens ENKEL gebruiken om ze real time beschikbaar te maken in IKM-NET. Wanneer de melkveehouder om welke reden dan ook beslist om zijn data niet meer digitaal te delen met IKM, dan draait hij de datakraan met één klik weer toe. Dat is het basisprincipe waar DjustConnect en nu ook IKM-NET voor staan: de boer zit aan het stuur.”

Eens de melkveerhouder de registratie- en goedkeuringsprocedure op DjustConnect heeft doorlopen, kan hij de volgende keer eenvoudig en rechtstreeks inloggen op IKM-NET.

IKM-NET, kritische feedback gevraagd van de early adopters groep

IKM-NET bevat al heel wat automatische koppelingen naar data, en kan daar nog verder in groeien naarmate meer dataleveranciers aangemeld en ‘geprogrammeerd’ zijn. Stephanie Van Weyenberg: “Wij roepen bedrijven met relevante data voor de IKM audit op om mee te werken. Deel je data en help mee aan de administratieve ontzorging van de melkveehouders.”

De Agridagen in Ravels (feb 2020) zijn het startpunt voor de eerste grotere groep van IKM-NET gebruikers. “Wie wil kan meteen instappen – op de IKM-stand loopt er continu een demonstratie en kan er ingelogd worden onder begeleiding. Maar aan deze early adopters vragen we wel om ons uitgebreid feedback te geven, zodat we nog verfijningen en verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid kunnen aanbrengen, en zodat we kunnen bijsturen bij eventuele ontbrekende functionaliteiten.” ILVO en IKM hopen op minstens 100 ‘kritische’ boeren.

Tijdens de Agridagen in Ravels kunnen geïnteresseerden terecht op de stand van MCC/IKM-Vlaanderen (Hal 5 stand 5322). Nadien kunnen ze contact opnemen met stephanie.vanweyenberg@ilvo.vlaanderen.be of bellen naar +32 92722818.

Logo’s van ILVO, IKM, Boerenbond, AVEVE, Bodemkundige Dienst van België, Inagro, Milcobel, DGZ MCC, CRV, stable-to-table.be, www.milkcontrol.be

Vragen?

Contacteer ons

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Koen Lommelen

IKM-Vlaanderen

Ook interessant