Nieuws

ILVO wil zijn onderzoeksresultaten zo breed mogelijk verspreiden in de agrovoedingssector en de maatschappij. Hier vindt u de persberichten, het projectnieuws, video's, podcasts en publicaties die ILVO zelf verspreidt en de artikels en reportages die verschenen zijn in de media.

Contacteer onze communicatie­verantwoordelijke

Filter

Algemeen 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.
In de media 20/10/2023

De klimaatvriendelijkste melk komt uit Vlaanderen

Uit een internationale vergelijking, uitgevoerd door het Belgische onderzoeksinstituut ILVO, blijkt dat melk nergens zo klimaatvriendelijk wordt geproduceerd als in Vlaanderen.