Wat?

Het ‘ILVO Living Lab Veehouderij’ streeft ernaar om de innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij.

Dit ‘levende labo’ heeft als doel praktijkgerichte innovatie in de sector te bevorderen door middel van co-creatie en experimenten in praktijkomstandigheden. Veehouders, toeleveranciers, verwerkers, retailers, sectororganisaties, overheid, praktijkcentra en onderzoeksinstellingen kunnen via kennisuitwisseling en experimenten in het Living Lab hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Rundveeloket | Varkensloket | Pluimveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Rundveeloket, het Pluimveeloket en het Varkensloket. Deze zijn een persoonlijk en gespecialiseerd aanspreekpunt voor elke subsector in de veehouderij.

De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

  1. Onderzoeksresultaten en praktijkkennis vertalen en verspreiden naar de veehouderijsector
  2. Vragen objectief en deskundig beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis
  3. Noden uit de praktijk capteren om het onderzoek nog praktijkrelevanter te maken
Varkensstal met luchtwasser met op de voorgrond een akker met gras.