Zoekresultaten voor Schimmels

pluimveeloket.be

Artikel Fusarium mycotoxines

Dat mycoxotines geproduceerd door Fusarium schimmelsoorten kunnen voorkomen in graangebaseerde producten is reeds decennia lang een gekend probleem. Maar kunnen deze toxines overgedragen worden naar de mens als consument wanneer ze aanwezig zijn in het kippenvoeder?

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

De vraag is of hierin een tweede mogelijk eiwitbron schuilt, via aerobe afbraak door witrotschimmels.OnderzoeksaanpakMet veldexperimenten bestuderen we hoe de teelttechniek van mengteelten is te optimaliseren met het oog op het bekomen van maximale eiwitproductie.

Dossiers

Plantengezondheid

In een aantal professionele praktijkserres werden zowel de aanwezige grondgebonden plantpathogenen (aaltjes, schimmels en pseudo-schimmels) in kaart gebracht, als het reducerend effect erop van allerlei beheersingsmethodes.

Onderzoeksprojecten

ReGrow4C: Hergebruik van teeltsubstraten voor een Circulaire (sier)teelt

De efficiëntie van het hygiënisatieproces werd getest voor plantpathogene schimmels, taxuskever en onkruidzaden. De kwaliteit van het verwerkte teeltsubstraat werd beoordeeld op basis van zowel de fysico-chemische als de biologische eigenschappen, en de bemesting en samenstelling werd bijgestuurd.

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Gezien het om een platformtechnologie gaat, is een makkelijke uitbreiding mogelijk, naar de detectie van andere ongewenste verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Vanuit de case studies komen er mogelijk aanzetten tot vervolgtrajecten.

pluimveeloket.be

Ongewenste substanties

Fusarium mycotoxines in het voeder (2012) Mycotoxines zijn stoffen die veroorzaakt kunnen worden door schimmels (bvb. Fusarium) op gewassen en kunnen economische gevolgen veroorzaken omwille van hun effecten op diergezondheid en dierenwelzijn.

rundveeloket.be

Koper

Dit maakt de celwand stevig, waterdicht en moeilijk vatbaar voor bacteriën en schimmels. Bronnen: Praktijkgids bemesting, Grasland en voedergewassen 28.01.2016. Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons