Onderzoeksproject Opheldering probleem en aanpak van de vruchtrotschimmel Mucor in aardbei

In uitvoering MUCOR
aardbei

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De schadelijke plantenschimmel Mucor bij aardbei duikt sedert enkele jaren meer op. Er is een forse stijging in het aantal meldingen. Mucor infecties leiden in de ergste vorm tot het verlies van de stevigheid van het vruchtvlees tijdens de afrijping aan de plant, in die mate dat de vrucht loskomt van de kelk en openspat bij het vallen op de grond. Maar meestal worden de vruchtrot symptomen pas zichtbaar na enkele dagen in bewaring, op de veilingen of pas later in de winkels. ILVO wil met dit MUCOR project opheldering brengen rond het probleem in de praktijk: welke Mucor soorten komen er voor in Vlaanderen?

Er is momenteel geen kennis omtrent welke chemische middelen of niet-chemische alternatieven een werking tegen Mucor vruchtrot vertoont. Met dit VLAIO project beogen de projectpartners, proefcentrum Hoogstraten, pcfruit en ILVO, om voor en samen met de aardbeientelers een ‘Integrated Pest Management’ (IPM) gebaseerde beheersingsstrategie voor Mucor op te stellen voor de verschillende teeltsystemen, zodat de houdbaarheid van de aardbeien terug kan herstellen.

Onderzoeksaanpak

Behalve een inventaris van aanwezige MUCOR variëteiten, plant het project proeven naar (i) het aantonen van de al dan niet gevoeligheid voor Mucor bij de belangrijkste aardbeienrassen, (ii) de identificatie van de gevoelige gewasstadia naar infectie door Mucor, (iii) de selectie van chemische en alternatieve methoden/middelen voor de beheersing of bestrijding van Mucor, (iv) het opstellen en demonstreren van een IPM-beheersingsstrategie tegen Mucor (Deze aanpak zal geïntegreerd moeten worden in de huidige bredere beheersingsstrategie naar vruchtrotschimmels), (v) het aanpassen van de advieskaart met beschrijving van middelen efficiënt in de beheersing van vruchtrot.

Relevantie/Valorisatie

Via de voorlichtingsdiensten in aardbei wordt de in dit project ontwikkelde strategie in de praktijk geïmplementeerd en valoriseren we de projectresultaten met een beoogde duidelijke afname van het aantal Mucor meldingen op de veilingen. De voorziene economische impact behalen we met een betere kwaliteit en hieraan gekoppeld ook met een beter vertrouwen in de Vlaamse aardbeienhandel. Het bewuster en gerichter uitvoeren van behandelingen via een IPM gebaseerde strategie draagt bij tot verantwoord fungicidengebruik en vermijdt toename van residu op het fruit.

Financiering

VLAIO