Onderzoeksproject Smart Farming 4.0 - IN4.0 ready hyperspectraal beeldverwerkingsplatform toegepast op ziekte detectie in landbouw en fruitteelt

In uitvoering PROEFTUIN SMART FARMING 4.0
Vlaanderen Industrie 4.0 logo nl

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe vroeger en plaatsspecifieker de landbouwer plantenziektes op de akker kan detecteren, des te sneller en plaats-efficiënter kan hij deze met (minder) gewasbescherming corrigeren. In het project 'Proeftuin Smart Farming 4.0' kiezen de onderzoekers twee plantenziekte-cases waarbij ze de digitale beeldherkenning en de diagnostische interpretatie op een (bijna-) marktklaar niveau willen tillen. ten eerste gaat het om alternaria (een schimmelziekte) in de aardappelteelt en ten tweede om bacterievuur in de appel- en perenteelt. Voor beide ziekten wordt momenteel nog heel vaak gewoon manuele veldinspecties uitgevoerd.

Onderzoeksaanpak

De 2 use-cases, nl. vroegtijdige en plaatsspecifieke detectie van Alternaria in aardappelen en bacterievuur in boomgaarden, zijn gekozen wegens hun sterk valorisatiepotentieel binnen de sector. We customizen samen met kenners uit de sector de mogelijkheden van nieuwe hyperspectrale camera’s en bijhorende software voor ziektedetectie op de specifieke teelten en ziektes. We bekijken het gebruik van de sensoren -in combinatie met drone of tractor- zowel voor vernieuwende offline als online toepassingen. We organiseren demonstraties rond het hyperspectraal beeldverwerkingsplatform en hun (tussentijdse) performantie in de use-cases. De kritische stapsgewijze co-creatieve aanpak is essentieel om een bredere doorbraak en het uiteindelijke gebruik ervan in de landbouw te bewerkstelligen.

Relevantie/Valorisatie

Voor de betrokken landbouwsectoren en de pioniers daarin, net als voor de betrokken onderzoekers en ontwikkelaars is leerzaam om de typische proeftuin-stappen te doorlopen en dus te participeren bij de metingen, veranderingen en bijsturingen. We verwachten dat de geplande demonstraties de praktische mogelijkheden en voordelen van een hyperspectraal beeldverwerkingsplatform in beide uitdagende cases laten aanvoelen. De output van deze proeftuin wordt wellicht ook waardevol voor alle bedrijven in de maakindustrie om hen kennis te laten maken met het hyperspectraal beeldverwerkingsplatform en om hen te laten nadenken over toepassingen in hun eigen activiteitendomein. Wie specifiek met alternaria in zijn aardappelveld te maken heeft weet welke economische en duurzaamheidswinst er ligt te wachten qua gereduceerde productieverliezen en qua kostprijs van de arbeidsuren en gewasbeschermingsmiddelen. Hetzelfde geldt in de fruitsector: de laatste jaren hebben zware infecties van bacterievuur steeds grotere economische verliezen meegebracht.