Analyses chemische voedselveiligheid

ILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten,…) en contaminanten (bv. mycotoxines) door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS/MS, LC-fluorescentie).

Screeningslabo

Contactpersoon: Wim Reybroeck

In het screeningslaboratorium worden levensmiddelen m.b.v. microbiologische inhibitortesten gescreend op de aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen (vnl. antibiotica en chemotherapeutica). Tevens worden levensmiddelen m.b.v. immunologische-, Charm II- en receptortesten groepsspecifiek gescreend op de aanwezigheid van residuen van ß-lactamantibiotica (penicillines en cefalosporines), tetracyclines, sulfonamiden, streptomycines, macroliden & lincosamiden, quinolones, chlooramphenicol,...

> Bekijk de analysetabel

Tevens kunnen in het screeningslaboratorium commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.

> Bekijk het meest recente overzicht van screeningkits gevalideerd door ILVO (ENG).

Chromatografisch laboratorium

Contactpersoon: els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 32

In het chromatografisch laboratorium worden residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten opgespoord in melk, eieren, vlees, honing en voeder. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van LC-MS/MS.

> Bekijk de analysetabel

> Terug naar het overzicht Voedingsanalyses

> Terug naar de sector Voedingsproductie