Onderzoeksproject Ontwikkelen van een duurzame beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas

Voltooid PATHOFLAX
Logo Pathoflax

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit Interregproject draait rond een pathogeen in vlas, nl. Verticillium. De vlasteelt in Noord-Frankrijk en Vlaanderen levert liefst 80% van de wereldwijde hoeveelheid hoogkwalitatieve vlasvezels. Het is ook een landbouwgewas met een behoorlijke meerwaardecreatie. De schimmelziekte Verticillium kan ernstige dalingen van de opbrengst veroorzaken. Dit onderzoeksproject heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van de plantenschimmel.

Onderzoeksaanpak

We stellen eerst een methode op punt om de pathogeen zowel in de bodem als in vlaszaad te detecteren. In de geplande veldproeven staat ILVO in voor de screening naar resistente en of tolerante rassen voor Verticillium. We voeren een monitoring uit in de betrokken vlasstreek, waarbij we in kaart brengen hoe de verspreiding van Verticillium gebeurt, en waar hij zich voornamelijk bevindt in de regio.

Relevantie/Valorisatie

Het toenemend fenomeen van Verticilliumverwelking in zowel Frankrijk als België vormt een bedreiging voor de vlasteelt. Maar evenzeer voor de industrieën die met deze teelt verbonden zijn, namelijk de textielindustrie en de sector van de biomaterialen. Een strategie om deze ziekte te bestrijden is van levensbelang. Het project verbindt de vlastelers en –verwerkers, langs beide zijden van de grens. Het projectconsortium kiest voor innovatieve en duurzame benaderingen, aangepast aan een landbouwregio met zijn typische bodem en klimaat. Voor de industrie die nieuwe bio-gebaseerde materialen maakt op basis van vlas is de klemtoon op duurzame beheersing van een schimmelziekte in de vlasteelt (ook) communicatief van groot belang.

Financiering

Interreg Fr Wal Vl