Onderzoeksproject ReGrow4C: Hergebruik van teeltsubstraten voor een Circulaire (sier)teelt

Voltooid REGROW4C
Aardbei

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

In het ReGrow4C project werd onderzocht of veensubstraten hergebruikt kunnen worden. Op het sierteeltbedrijf Pieters Jozef & Luc werd geïnvesteerd in het opwaarderen en hergebruiken van afgeteelde veen- en perlietsubstraten, afkomstig van aardbei- en komkommertelers in de buurt. Dit bedrijf heeft samen met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) dit bewarings- en verwerkingsproces grondig onder de loep genomen en waar nodig bijgestuurd, geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vanuit de overtuiging dat deze materialen kunnen herwerkt worden tot een kwaliteitsvolle potgrond, werd dit proces ook getoetst aan het wettelijk kader.

Onderzoeksaanpak

Na het gebruik in een bepaalde teelt gebruiken we deze materialen opnieuw als grondstof voor een andere teelt. We hebben deze toepassing verder op punt gezet via het optimaliseren van het verwerkingsproces via stoombehandeling. De efficiëntie van het hygiënisatieproces werd getest voor plantpathogene schimmels, taxuskever en onkruidzaden. De kwaliteit van het verwerkte teeltsubstraat werd beoordeeld op basis van zowel de fysico-chemische als de biologische eigenschappen, en de bemesting en samenstelling werd bijgestuurd. De gehygiëniseerde substraten werden zo opgewaardeerd tot een eindproduct inzetbaar voor diverse teelten, en werden binnen ReGrow4C voor enkele sierteeltgewassen getest.

Relevantie/Valorisatie

Het project ReGrow4C onderzocht de mogelijkheden voor het opwaarderen en hergebruiken van afgeteelde veen- en perlietsubstraten, afkomstig van aardbei- en komkommertelers in de buurt. We toonden aan dat het verhittingsproces (stomen bij 100°C en 1 uur stockage bij 70°C) efficiënt is voor het afdoden van de geteste plantschadelijke organismen en onkruidzaden. Het stomen heeft bovendien maar een beperkt effect op de fysicochemische eigenschappen. Het gestoomd substraat breekt traag af, en is even stabiel als nieuw substraat. Het gerecycleerd (gestoomd) substraat heeft een relatief hoge pH en bevat reeds heel wat nutriënten. Dit laatste wijst erop dat de bemesting van de volgende teelt hierop dient afgestemd te worden. De bovengrondse plantendelen bevatten relatief t.o.v. het teeltsubstraat veel nutriënten en hebben een hoge afbreekbaarheid. Het is belangrijk om de bovengrondse plantenresten eerst te verwijderen of voldoende lang te laten afbreken in de wachthoop onder voldoende vochtige omstandigheden.