Analyses microbiologische voedselveiligheid

Contactpersoon: Koen De Reu

> Bekijk de complete analysetabel

De analyses omtrent de microbiologische voedselveiligheid betreffen zowel microbiologische indicatoren voor bederf, hygiëne-indicatoren als ziekteverwekkende en toxineproducerende bacteriën (pathogenen). De meeste microbiologische analyses worden uitgevoerd op alle voedingsmiddelen met in hoofdzaak ISO-methoden.

Volgende tellingen worden bepaald:

 • totaal (an)aërobe kiemen of sporenvormers
 • coliformen
 • ß-glucuronidase positieve E. coli
 • Enterobacteriaceae
 • Staphylococcus aureus
 • gisten en schimmels
 • Listeria spp.
 • Listeria monocytogenes
 • sulfiet reducerende anaërobe kiemen
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus

De detectie van volgende pathogenen behoren ook tot de scoop van het labo:

 • Salmonella
 • E. coli O157
 • Campylobacter
 • Listeria spp.
 • Listeria monocytogenes.

In yoghurt worden de aantallen karakteristieke micro-organismen Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus bepaald.

Deze analyses zijn allen BELAC ISO17025 geaccrediteerd.

Daarnaast worden nog tal van andere niet geaccrediteerde microbiologische analyses uitgevoerd:

 • Shiga-toxine producerende E. Coli
 • Genetische typering van bacteriën tot op stamniveau
 • Bepaling van het antibioticaresistentieniveau van bepaalde bacteriële species
 • Biofilmvormend vermogen
 • Opsporen van bederforganismen zoals pseudomonaden
 • Karakteriseren van bacteriële populaties (= microbioom) tijdens bewaring van voeding
 • Uitvoering houdbaarheidstesten
 • ...

> Terug naar het overzicht Voedingsanalyses

> Terug naar de sector Voedingsproductie