Zoekresultaten voor Reststromen

Nieuws | 30/09/2020

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

Het gebruik van reststromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het sluiten van de kringlopen en op termijn tot een betere rentabiliteit van de betrokken bedrijven.

Onderzoeksprojecten

Duurzame upcycling van agro-, agrovoeding- en visreststromen naar bio-energie, biochar and chitinerijke producten in tuinbouw en landbouw

We werken (verder) op reststromen uit agro-, agrovoeding- en visserij-activiteiten, die verwerkt worden tot compost, plantenvezels, biochar en chitine. De finale ambitie is om tot technisch op punt gezette én economisch interessante teeltsubstraten te komen, in samenwerking met een aantal partners met de nodige praktijkkennis en -ervaring.

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

Dat de reststromen mogelijks verwerkt zouden kunnen worden in pluimveevoeders is een bijkomend voordeel! Onderbenutte bron Zo’n 70% van het aardoppervlak is bedekt met zout water, maar dat blijft – vooral in Europa – een grotendeels onbenutte hulpbron voor voedsel.

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

Door reststromen van de ene keten als grondstof in de andere te gebruiken, wordt de biomassa beter benut. In zo’n circulair landbouwsysteem (kringlooplandbouw) worden plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar gekoppeld. In de praktijk kunnen reststromen uit de groenteproductie bijvoorbeeld als voeder dienen voor rundvee.

rundveeloket.be

Van Vlees & Plant - Over de rol van vlees, veggie & vegan

De reststromen van de ene keten worden grondstof voor de andere en vice versa. Zo kan ook een groeiende wereldbevolking gevoed worden zonder de aarde uit te putten. “Het vee helpt om de kringloop te sluiten,” bevestigt Laurens De Meyer, beleidsmedewerker voeding en landbouw van Bond Beter Leefmilieu.

Onderzoeksprojecten

Sustainable soils by quality compost with defined properties

De huidige beschikbare compostproducten en biologische reststromen volstaan daarvoor niet. De onderzoekers willen het gebruik van biologisch afval (zoals GFT en oogstresten) als grondstof in de compostrecepten uittesten. Ze mikken zowel op lokale ontwikkelingen (boerderijcompost) als op de regionale schaal (compostbedrijven).

Onderzoeksprojecten

Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

Zo zullen we bij het stomen bijvoorbeeld nagaan of we het energieverbruik kunnen verlagen en of we reststromen of meer duurzame energiebronnen kunnen gebruiken om de stoom op te wekken.Onder verduurzamen verstaan we ook het beperken van het aantal bodemontsmettingsbehandelingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons