Onderzoeksproject RE-PEAT: Hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire tuinbouw

Voltooid RE-PEAT
teeltsubstraat aardbei

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

Hoe kunnen we substraten, afkomstig uit aardbei (hoofdzakelijk veen), groenten (perliet), maar ook van sierteeltgewassen (kokos en veensubstraten) succesvol HERgebruiken? En hoe kunnen we deze mogelijke recyclagecycli meer ingang laten vinden in de praktijk? Dat waren de hoofdvragen van het project RE-PEAT. In de teelt van snijbloemen, aardbeien en glasgroenten beschouwt men de gebruikte substraten na de teelt vaak als een onnuttige rest. Er zijn nochtans voordelen als zulke aanzienlijke reststroom via hergebruik opgewaardeerd geraakt. Elke kubieke meter hergebruikt veen levert een vermindering van de CO2-uitstoot op, dus een lagere impact op het klimaat. Ook de nutriënten die achterblijven in het substraat renderen circulair indien hergebruikt.

Onderzoeksaanpak

In een operationele groep hbben we de sectoren samengebracht en hebben we de beschikbare reststromen op de bedrijven geinventariseerd. Via Nabije InfraRood Spectroscopie werd een snelle en goedkope karakterisatie gerealiseerd. We optimaliseerden de kwaliteit van de afgeteelde substraten. We formulerrden antwoorden op de teelttechnische en economische vragen. We verduidelijkten de reglementering bij hergebruik. De beroepsorganisaties participeerden in dit project om de wetgevende problematiek te verduidelijken.

Relevantie/Valorisatie

Zowel in de aardbei- als in de sierteeltsector groeit de interesse in het circulaire gebruik van teeltsubstraten. Substraten op basis van veen (turf) worden in de tuinbouw veelvuldig gebruikt, maar dit gebruik staat sterk onder druk, wegens export- en bevoorradingszekerheid en wegens een grotere prijsvolatiliteit. Er wordt volop gezocht naar alternatieven zoals kokos, houtvezels, compost, beheerresten, … Volledig vervangen van turf is op dit ogenblik nog niet aan de orde wegens het ontbreken aan voldoende duurzame alternatieven maar de sector zet duidelijke stappen naar verdere veenvervanging.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling