Onderzoeksproject Sustainable soils by quality compost with defined properties

Voltooid SOILCOM
Logo Interreg North Sea Region SOILCOM

Contacteer onze expert

Algemeen kader

In het Soilcom-project worden kwalitatieve, op maat gemaakte composten met duidelijk in kaart gebrachte eigenschappen en effecten ontwikkeld en gekarakteriseerd. Deze composten moeten het hoofd bieden aan de snelle bodemdegradatie die kan optreden in intensieve landbouwsystemen zoals in de Noordzeeregio. De onderzoekers experimenteren met biologische reststromen, zoals onder andere GFT en oogstresten, als grondstof in de compostrecepten. Er is aandacht voor zowel lokale ontwikkelingen (boerderijcompost) als voor commerciële composteerbedrijven die op regionale schaal werken. Ook wetgeving is een focus: om duidelijkheid te creëren voor de producenten en gebruikers dienen de nieuw ontwikkelde bodemverbeteraars zowel Europees als nationaal op dezelfde manier behandeld te worden.

Onderzoeksaanpak

Het project siolcom is inmiddels beëindigd: Bij zowel commerciële composteerbedrijven als bij boerderijcomposteringen is het proces bekeken, en de grondstoffen en het eindproduct gekarakteriseerd. Een uitgebreide set van composteigenschappen is ontwikkeld en toegepast op tientallen composten, waardoor zowel producenten als gebruikers een duidelijk beeld hebben van de compostkwaliteit. Zij hebben voortaan ook de mogelijkheid om compost op maat te maken of toe te passen, omdat composteigenschappen gematcht kunnen worden met met de beoogde toepassing (bodem - gewas - teeltsysteem). De uitgebreide karakterisatie laat toe om relaties tussen composteigenschappen onderling en relaties tussen grondstoffen en composteerpraktijken te identificeren. Qua composttoepassing is er studiewerk verricht in verschillende veldproeven, waaronder de ILVO-veldproef Bopact. Er zijn positieve gevolgen van composttoepassing voor bodem en gewas waargenomen. Ook werd ingezet op het legaal kader voor boerderijcompostering in samenwerkingsverband.

Relevantie/Valorisatie

Soilcom betekent een stap vooruit om zogenaamde afvalstromen omgezet te krijgen in een waardevolle hulpbron. Er is sprake van een meer circulaire economie en van steun aan het EU-beleid ter zake. In het project is samengewerkt met proefcentra, adviseurs, compostproducenten, telers en regionale autoriteiten om de lokale, regionale en trans-Europese noden te beantwoorden. Dit leidt tot verhoogde koolstofopslag, nutriëntenefficiëntie en productiviteit van groentetelers en meer kwalitatieve composten bij bedrijven. Adviezen over verbeterde wetgeving zijn geformuleerd, zowel voor op maat gemaakte composten als voor boerderijcompostering.

Financiering

Interreg VB North Sea Region
Provincie Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen