Onderzoeksproject Biobased Pet Foods

In uitvoering BIOPET
Dierenvoeding

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Op maat gemaakte, duurzame voeder- en voedingsingrediënten (vetten) produceren via precisiefermentatie, vergt een slim microbieel platform waarin verschillende disciplines samenwerken. Dat is wat met het project BIOPET ontwikkeld wordt. Doel is om verschillende takken van de chemische en biologische wetenschappen samen te brengen in dit platform, waaronder microbiologie, bio-informatica, bio- en chemische raffinage, synthetische biologie, procestechniek en levensmiddelentechnologie.

Onderzoeksaanpak

ILVO positioneert zich voornamelijk als expert bij het karakteriseren, aanleveren en processen van nevenstromen, als mogelijke feedstock (voedingsbodem) voor de fermentatie. Daarnaast wordt een protocol op punt gesteld om de vetten te extraheren en toe te passen in zuivelalternatieven. Tenslotte brengt ILVO ook zijn expertise qua LCA analyse naar het platform. De interacties met de stakeholders verlopen in samenwerking met The ProteInn Club, waarin ILVO stichtend partner is.

Relevantie/Valorisatie

De onderzoeksstrategie is ontworpen om een efficiënt, iteratief proces mogelijk te maken zodat de onderzoeksresultaten snel kunnen worden omgezet in toepassingen. De focus van BIOPET ligt op voeding (menselijk en huisdieren), maar het zal ook de weg vrijmaken voor het gebruik van vergelijkbare platforms voor de duurzame productie van andere oleochemicaliën, waaronder biobrandstoffen, farmaceutische producten en chemische bouwstenen.