Thema Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie

ILVO ontwikkelt tools en trajecten om landbouw-, visserij- en voedingsbedrijven naar betere verdienmodellen te begeleiden. Het kan gaan om verbreding, verdieping, productinnovatie, specialisatie of gewijzigde organisatievormen van het productiesysteem.

Enkele tientallen bollen kaas liggen te rijpen op houten planken
ILVO ENGAGEERT ZICH VOOR:

Keten in transitie

Ondanks de uitstekende kwaliteit van hun producten slagen landbouwers er niet altijd in om een voldoende hoge prijs te krijgen. Onder meer de schaalgrootte, de arbeidskosten en de logistiek bepalen de prijszeting. De prijs van landbouwproducten schommelt doordat landbouwers produceren voor een wereldmarkt. Action labs, participatief onderzoek, lerende onderzoeksnetwerken, landbouweconomische bedrijfsanalyses …: ILVO reikt methodologieën en trajecten aan om landbouw-, visserij- en voedingsondernemingen naar rendabelere sporen te begeleiden.

Nichemarkten

De rendabiliteit van de productiesystemen staat onder druk. Voor massaproductie wordt kostenefficiëntie steeds belangrijker. Daarnaast is er op lokaal vlak ruimte voor minder intensieve nicheproductiesystemen. ILVO ziet toekomst in specifieke producten voor kleinere markten met grotere marges. Die grotere marge kan het gevolg zijn van een betere karakterisering op nutritioneel vlak, de aanwezigheid van bioactieve componenten, een innovatieve manier van verwerking of het specifieke lokale karakter van een product.

Door een systeemvisie te ontwikkelen op nicheproductiesystemen helpen we de sector om meer gericht in te zetten op niches die voldoende afzetmarkt en rendabiliteit garanderen. Wetenschappelijk onderzoek en technische kennis kunnen helpen om deze niches succesvol te maken.

Bio én gangbaar, korte én lange keten

De veehouders die voor een alternatieve benadering kiezen door het opzetten van een nicheproductiesysteem, komen tegemoet aan vragen uit de maatschappij, zoals korte keten, weidegang, kippen met buitenbeloop, niet castreren of biologische veehouderij.

Biologische veehouderij en landbouw vormen een aparte niche met specifieke vragen. Tegelijk leveren ze kennis op die de gangbare sector helpt verduurzamen. Een uitwisseling van kennis en expertise tussen de gangbare en biologische sector via gemeenschappelijk onderzoek kan helpen om meer duurzame en aanvaardbare veehouderijsystemen te realiseren. Kennisontwikkeling en deskundige ondersteuning zijn hierbij onmisbaar, omdat dergelijke koerswendingen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering.

Meerwaardecreatie via plantenveredeling

De ruime expertise die ILVO de afgelopen decennia heeft uitgebouwd in de plantenveredeling, biedt een heel pallet mogelijkheden voor meerwaardecreatie in verschillende sectoren. ILVO wil inzetten op nieuwe, vermarktbare cultivars van land- en tuinbouwgewassen met een duidelijke meerwaarde: een hogere opbrengst, een betere kwaliteit, een verhoogde tolerantie tegen biotische en abiotische stressfactoren, een efficiënter gebruik van water en nutriënten of een gewijzigde samenstelling van inhoudsstoffen. We zetten in op participatieve ontwikkeling van nieuwe rassen, die zowel inzetbaar zijn op een ruim areaal als in nichemarkten.

Óók: hogere rendabiliteit in de voedingsindustrie

Ook in de sectoren die primaire producten verwerken, zijn nog belangrijke stappen te zetten naar meer rendabele systemen of producten met meerwaarde. Voorbeelden hiervan zijn milde processingtechnologie, het monitoren van de impact van processing op voedselkwaliteit en het inschakelen van smaaktesten. ILVO streeft ernaar om continu de noden van zowel primaire producenten als de verwerkende industrie in Vlaanderen te capteren en te onderbouwen met wetenschappelijk expertise, om zo de economische meerwaarde van beide sectoren te vergroten.

We geven concrete adviezen, zowel aan vernieuwende bedrijven die zich in de korte keten willen specialiseren als aan voedingsbedrijven. Samen met hen tekenen we nieuwe voedingsproducten en -processen uit en helpen we om door wetenschappelijke onderbouwing innovaties in deze sectoren te commercialiseren.

Contacteer een expert

Ook interessant

Event

AI & Digitalisatie in Agrovoedingsketen

Food Pilot - Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle
Food Pilot

ILVO nodigt u uit op een hybride event (zowel fysiek als online) in de Food Pilot op 09/11/2021. Ontdek de laatste nieuwigheden en wat op ti...

Wettelijke informatie