Zoekresultaten voor Dierenwelzijn

Activiteiten

ILVO webinar: Aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij

ILVO webinar: Aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.Dierenwelzijn monitoren en verbeteren in een duurzame veehouderij.Doordacht inrichten van de vrije uitloop bij pluimvee.Zelfscan voor extensieve kippen- en varkenshouders.Achteraf stelt men ook nog enkele nieuwe projecten voor.

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 17 december 2020 het vierde Webinar plaats.Dit zal gaan over de aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij.

Dossiers

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht van zowel de veehouder, de consument als het beleid. Maar hoe kunnen we het welzijn van onze veestapel blijven verbeteren? Hoe kunnen we dierenwelzijn objectief meten? En hoe ga je met deze data praktisch aan de slag?

Wat is Dierenwelzijn? Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals ervaren door het dier zelf. Om de definitie van dierenwelzijn concreter te maken, werd in 1965 vijf vrijheden voor dieren vastgelegd waaraan moet voldaan zijn.

Dierenwelzijn

rundveeloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn Dieromgeving Dierenwelzijn Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen ILVO Expertise dierenwelzijn Rundvee ILVO heeft jarenlang kennis opgebouwd rond duurzame rundveehouderij waarbij het dierenwelzijn en de omgang met het dier centraal staan: Wetenschappelijk onderbouwde welzijnsevaluaties (Welfare Quality® Assessment Protocol for

pluimveeloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

DIERENWELZIJN Leghennen specifiek Voetzoollaesies - Strooiselkwaliteit Individueel doden Transport Optimaliseren uitloopgebruik Dierenwelzijnsscan (2019) ILVO ontwikkelde op vraag van Boerenbond een gebruiksvriendelijke dierenwelzijnsapp.

varkensloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

DIERENWELZIJN Omgevingsverrijking Castratie & alternatieven Wat bij controle? Transport Alternatieven voor overtallige biggen Dierenwelzijn kan nu eenvoudig gecheckt worden via een handige zelfscan! Onlangs ontwikkelde ILVO een dierenwelzijnsapp op vraag van Boerenbond.

rundveeloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Pagina dierenwelzijn Stallen

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons