Studiedag ILVO webinar: Aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij

Liggende koe in een stal

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 17 december 2020 het vierde Webinar plaats.Dit zal gaan over de aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij.

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Dierenwelzijn monitoren en verbeteren in een duurzame veehouderij.
  • Doordacht inrichten van de vrije uitloop bij pluimvee.
  • Zelfscan voor extensieve kippen- en varkenshouders.

Achteraf stelt men ook nog enkele nieuwe projecten voor.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts.
Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.