Onderzoeksproject Conditiemeting en -sturing van zeugen voor optimaal leven & levensproductie

In uitvoering CONZOLE
Varken

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Contact

Algemeen kader

De lichaamsconditie van zeugen, gedurende de verschillende fasen van hun cyclus, en de beste manier om die conditie op peil te houden is het onderwerp van het onderzoeksproject CONZOLE. Gemiddeld speent een zeug in een Vlaams varkensbedrijf tussen 50 en 90 biggen, in opeenvolgende worpen. Van nature bouwt een dier energiereserves op tijdens periodes van overmaat en spreekt het deze reserves aan bij de lichamelijk zware periodes, zoals de lactaties. Fluctuaties in de lichaamsconditie zijn tot op zekere hoogte normaal. De onderzoekers gaan hier na in welke mate de fluctuaties impact hebben op productieresultaten, langleefbaarheid en welzijn van de zeug, wat de optimale conditie van een zeug doorheen verschillende delen van haar cyclus is, en hoe die optimale conditie (beter) kan bereikt worden.

Onderzoeksaanpak

enIn eerste instantie brengen we het conditieverloop over verschillende cycli in kaart en bepalen we hoe dit zich verhoudt tot productiviteit en welzijn van de zeug en haar biggen. A.d.h.v. een observationele studie op praktijkbedrijven wordt de conditie van zeugen vergeleken met bedrijfsresultaten en bevindingen omtrent welzijn en levensduur. Vervolgens wordt gefocust op conditiemanagement als middel om de langleefbaarheid, het welzijn en de productiviteit van de zeug te verbeteren in een interventiestudie. Op basis van deze resultaten trekken we wetenschappelijk onderbouwde conclusies over welke methodes bruikbaar zijn om conditiemanagement te evalueren en te verbeteren.

Relevantie/Valorisatie

Uit eerdere observaties weten we dat het vroegtijdig afvoeren van zeugen op een varkenshouderij vaak het gevolg is van ondermaatse productieresultaten, fertiliteitsproblemen of poot- en klauwletsels. Gemiddeld blijft een zeug ongeveer twee jaar op het bedrijf. Een (te) hoog vervangingspercentage is niet enkel een signaal van een gemiddeld lage lichaamsconditie (en dus een bedreigd dierenwelzijn), het is ook niet enkel financieel nadelig, het impliceert ook een minder efficiënt gebruik van grondstoffen en een hogere productie van mest met de daarbij horende emissies. Dit komt omdat er bij een verhoogd vervangingspercentage netto meer zeugen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid productie van biggen en vleesvarkens. Een verbeterd conditiemanagement van zeugen draagt dus bij aan meerdere duurzaamheids- en welzijnsdoelstellingen in deze veehouderijtak.

Financiering

VLAIO