Projectnieuws Uitdagingen voor dierenwelzijn van varkens en kippen bij bio en vrije uitloop

18/11/2019
Slapend varken met biggen in vrije uitloop en een kip
23 projectpartners gaan samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools voor de verhoging van dierenwelzijn bij varkens en pluimvee

PPILOW is een Europees onderzoeksproject dat het dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen, wil verbeteren. Concreet gaan de 23 projectpartners samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools. Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.

Dierenwelzijn in kaart brengen bij bio en vrije uitloop

PPILOW (voluit Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare), waarbij ILVO en BioForum Vlaamse partners, loopt 5 jaar en wil onderzoeken hoe in de biologische en andere vrij uitloop-systemen het welzijn van kippen en varkens verder verbeterd kan worden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme bij kippen zoveel mogelijk vermijden? En wat doen we met castratie van beren in de varkenshouderij?

Dit zijn maar enkele voorbeelden. De eerste stap is dan ook om de belangrijkste problemen rond dierenwelzijn van varkens, leghennen en vleeskippen in kaart te brengen. Daarna begint het echte werk: met welke innovatieve oplossingen kunnen we die uitdagingen de baas?

Een dergelijk project kan enkel goed werken als de volledige sector (inclusief de consument) betrokken wordt. Tevens moet er rekening worden gehouden met de praktische en economische haalbaarheid van de resulterende beloftevolle innovatieve strategieën.

Co-creatie

PPILOW zal daarom sterk inzetten op co-creatie: we betrekken niet alleen de veehouder, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers en retailers tot beleidsmakers. Door alle actoren en stakeholders regelmatig rond de tafel te zetten, willen we tot gedragen innovaties komen. Voorbeelden van thema’s die tijdens zulke gesprekken aan bod kunnen komen zijn de mogelijkheden voor afzet van vlees van niet-gecastreerde varkensberen, de inrichting van de uitloop van de leghennen of het gebruik van dubbeldoelkippen.

Praktische toepassingen

Tijdens het PPILOW project zal ILVO onder andere nagaan of het gebruik van de eerder ontwikkelde app voor het uitvoeren van een Welzijnsscan door de varkens- en pluimveehouders ook effectief het dierenwelzijn op de bedrijven zal verbeteren.

Het project moet uiteindelijk uitmonden in een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van de varkens en kippen effectief verhogen, én die ook economisch, sociaal en voor de omgeving een meerwaarde zijn. Maar we gaan ook voor concrete resultaten: de meest veelbelovende strategieën zullen ook effectief op een aantal bedrijven toegepast worden.

Project: PPILOW - Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare
Looptijd: 2019 - 2024
Samenwerking: 23 Europese partners, ILVO en BioForum Vlaamse partners
Financiering: H2020

Vragen?

Contacteer ons

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Ook interessant