Onderzoeksproject Optimaliseren van de uitloop om productie te verbeteren in biologisch gehouden kippen

Voltooid FREEBIRDS
Kippen in vrije uitloop, tussen groene planten

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Algemeen kader

Binnen het Europese CORE Organic project Freebirds onderzoekt ILVO, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, hoe het gebruik van uitloop van individuele kippen in de pluimveehouderij gelinkt is aan enerzijds welzijn en anderzijds de productiecijfers.

Onderzoeksaanpak

ILVO organiseert twee experimenten. Vier groepen traag-groeiende Sasso vleeskippen (expt. 1) en 2 x 2 groepen Novogen Brown leghennen (expt. 2) huisvesten we in mobiele stallen met toegang tot twee types vegetatie (korte-omloophout en grasland met jonge hazelaars). Het individueel uitloopgedrag van de vleeskippen monitoren we met een actief ultra-wideband systeem dat de exacte locatie bepaalt. Het uitloopgedrag van de leghennen volgen we met een passief RFID systeem waarbij verplaatsingen tussen zones afgebakend met antennes worden geregistreerd.

Relevantie/Valorisatie

Het project FREEBIRDS is inmiddels afgelopen. De vleeskippenstudie toont een grote variatie tussen individuen in het gebruik van de uitloop. Er zijn consequente gebruikers te onderscheiden van inconsequente die de uitloop maar op enkele dagen gebruiken. De kippen legden grotere afstanden af in het korte-omloophout, wat kan wijzen op een voorkeur voor dit vegetatietype. In de leghennenstudie zien we dat het merendeel van de hennen zich in of nabij de stal wil bevinden. Al werden andere zones van de uitloop ook door sommigen gebruikt. De meest courante welzijnsproblemen bij de leghennen bleven voetzooldermatitis, letsels aan het borstbeen en beschadigingen van de kam. Het experiment toont geen significant verband tussen het al dan niet gebruiken van de uitloop en het voorkomen van deze problemen. Variatie aanbieden in de uitloop ten slotte blijkt belangrijk om het gebruik van de uitloop te stimuleren, bij zowel vleeskippen als leghennen.

Financiering

EU Horizon2020