Onderzoeksproject Het leven van landbouwdieren verbeteren - de fundamenten leggen voor positief dierenwelzijn

In uitvoering LIFT
dierenwelzijn borstel koe

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Algemeen kader

Bij het scoren van dierenwelzijn van landbouwdieren zijn de indicatoren vaak terug te brengen tot mogelijke tekortkomingen. Deze COST Action ‘LIFT’ levert een framework om 'positief welzijn van landbouwdieren' toe te voegen aan de beoordeling van het welzijn van landbouwdieren. De voornaamste doelstellingen zijn: 1) positief welzijn van landbouwdieren definiëren en zijn concepten uitklaren, 2) valiede benaderingen identificeren om positief dierenwelzijn te beoordelen, en 3) de meest geschikte methoden selecteren voor toepassing op niveau van een veehouderijbedrijf en 4) aanbevelingen formuleren om aspecten van positief welzijn te incorporeren in protocollen om het welzijn van landbouwdieren te beoordelen.

Onderzoeksaanpak

Om de fundamenten te leggen voor dit groeiend onderzoeksveld kiezen we voor een multidisciplinaire wetenschappelijke aanpak door kennis te delen tussen disciplines, opleidingen en door Europese samenwerkingen. Doorheen het project worden belanghebbenden betrokken die verantwoordelijk zijn/worden voor welzijnscertificatie bij de industrie, overheid, NGOs, veterinaire organisaties en instanties die de veehouders adviseren. Zij garanderen de praktische haalbaarheid en bewaken de ultieme doelstelling, namelijk het verhogen van de duurzaamheid van de dierlijke productie.

Relevantie/Valorisatie

De traditionele benadering van dierenwelzijn is het lijden te vermijden. Bijgevolg is er een eenzijdige focus in dierenwelzijnswetenschappen op de studie van negatieve ervaringen. Recent groeit het inzicht echter dat ook positieve ervaringen ('positief welzijn' genoemd) in overweging moet worden genomen. Dat sluit ook beter aan bij de verwachtingen van consumenten en burgers. Er is op heden geen overeenstemming onder onderzoekers over wat positief dierenwelszijn inhoudt, noch over welke technieken, testen en procedures er geschikt zijn om positief welzijn te beoordelen. Bijgevolg heeft nog geen enkel hedendaags protocol om dierenwelzijn te monitoren directe dier-gebonden indicatoren van positief welzijn.