Projectnieuws Het verbeteren van kalvermanagement op vlak van rendabiliteit en dierenwelzijn

22/09/2020
Een kalf met zijn kop door een opening voor voeder te eten
Het verhogen van fitheid van kalveren is het doel van het project KALFIT

Goede praktijken en concrete verbeteracties voor kalvermanagement in de melkveehouderij, dat is het doel van een nieuw project door ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en Diergezondheidszorg Vlaanderen. Het project werd opgestart naar aanleiding van recente, sub-optimale groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven.

Drie werkpunten om fitheid kalveren te verhogen

Kalveren in de opfokperiode (2 - 3 maanden) zijn kwetsbaar, en een efficiënte opfok is dus niet evident. Recente groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven - binnen het project JongLeven door ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve - tonen aan dat deze niet optimaal verloopt en er veel ruimte is voor verbetering. De gemiddelde afkalfleeftijd van vaarzen in Vlaanderen, bijvoorbeeld, ligt met 26 maanden nog boven het streefdoel van 24 maanden. Project KALFIT wil daarom de gezondheid van de kalveren verbeteren door een preventieve aanpak in de jongveeopfok op Vlaamse melkveebedrijven uit te werken. Drie doelen worden gecombineerd: minder ziekte en sterfte (o.a. door kalverdiarree en longproblemen), een lager geneesmiddelengebruik (o.a. antibiotica) en een betere groei. Een meer efficiënte opfok van kalveren zal ten goede komen aan de bedrijfsrentabiliteit en aan het dierenwelzijn.

Living lab aanpak

De betrokken onderzoekers focussen op de werkthema's waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen (bijv. het onthoornen) en weerstandsopbouw (biestcheck, waarbij gecontroleerd wordt of antistoffen uit de biest worden opgenomen in het bloed). Binnen het project worden 10 pionierbedrijven begeleid om de projectdoelen te realiseren. Binnen elk bedrijf gebeurt dit volgens de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act): de landbouwer bepaalt doelstellingen, plant acties, voert deze uit, evalueert deze handeling en neemt deze uiteindelijk permanent op in het management. Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders, zoals een dierenarts of voeradviseur. De uitrol van de resultaten gebeurt door middel van twee demobeurzen en de aanmaak van een praktische brochure rond accurate kalveropfok.

Praktische kennis voor het verhogen van de kalvergezondheid

Het onderzoeksproject KALFIT moet uiteindelijk leiden tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen i.v.m. kalvermanagement, zoals pasteurisators, melktaxi’s en biestmeters. Melkveehouders krijgen daarmee toegang tot onafhankelijke, heldere en betrouwbaar onderbouwde technische kennis.

Project: Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen
Looptijd: 2020 – 2022
Financiering: Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Samenwerking: Inagro, Hooibeekhoeve, DGZ

Ook interessant