Zoekresultaten voor Biodiversiteit

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...e Belgische Noordzee is een klein maar zeer interessant gebied op vlak van biodiversiteit. Een groot deel daarvan is te vinden in en op de zeebodem...

Dossiers

Soja

...kunnen voldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevol...

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Dossiers

Agro-ecologie

...n door het stimuleren van bodemlevenhet sluiten van nutriëntencyclimeer biodiversiteit, ook deze die functioneel is voor de landbouwbedrijfsvoering...

Dossiers

Ontharding

...n dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselpr...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...aterkwaliteit. Samen met fosfaten veroorzaakt het toxische algenbloei en biodiversiteitsverlies in waterlopen en kustgebieden. Stikstofoxiden (NOx)...

Dossiers

Plantengezondheid

Een veranderend klimaat, verlies aan biodiversiteit door menselijke activiteiten en toegenomen internationale handel zorgen ervoor dat onze gewassen m...

Dossiers

Bodemgezondheid

...mdiensten zoals klimaatregulatie, een rijkere ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit, een betere waterhuishouding, enz.

Linked Research projects: Verrijken van de biodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en weerbaarheid te verbeteren.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons