Zoekresultaten voor Biodiversiteit

rundveeloket.be

Enquête biodiversiteit

Enquête biodiversiteit

Enquête: Biodiversiteit op melkveebedrijven Masterproef Joni Van Mullem Neem deel aan de enquête Een aanzienlijke oppervlakte in Vlaanderen wordt bewerkt door landbouwers. Ze hebben daarbij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onderzoeksprojecten

Verrijken van de biodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en weerbaarheid te verbeteren.

Het project wil in de toekomstige landbouwmanagement- en teeltsystemen een betere synergie verkrijgen tussen enerzijds de groei van landbouwgewassen en anderzijds allerlei nog verborgen mechanismen in de bodem, met name in het ecosysteem en de biodiversiteit ervan.

Verrijken van de biodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en weerbaarheid te verbeteren.

Nieuws | 21/01/2020

Biodiversiteit en opbrengst van 1 m² tuinen

Biodiversiteit en opbrengst van 1 m² tuinen

Hobby-tuinders gezocht voor het citizen-schience project, BEL-Landschap, een onderzoeksproject rond biodiversiteit en opbrengst.

Onderzoeksprojecten

FABulous Farmers

Boerennatuur Vlaanderen Hooibeekhoeve Soil Association Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique Natural Environment Research Council Biobest Group NV Provincie Antwerpen Lycée Technique Agricole Ettelbruck National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty Instituut voor Biodiversiteit

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen (BE, NL, LUX, FR en UK) en telt 12 pilootgebieden.

Standaardpagina's

ISO 14001 - Milieubeleidsverklaring

Onze energie gaat uit naar gericht onderzoek om de bevolking op duurzame wijze (oa grondstof besparend, klimaatneutraal, met behoud van biodiversiteit, …) te voorzien in kwalitatieve voeding. We willen garant staan dat we dit onderzoek op een duurzame manier en met aandacht voor het milieu uitvoeren.

Standaardpagina's

Organisatie

Duurzame teeltsystemen en technieken die agrobiodiversiteit bevorderen worden uitgetest en gepromoot. ILVO bestudeert uitgebreid de wijze waarop planten omgaan met ziekten en plagen. Concreet zijn er dus experts aanwezig inzake schimmels, virussen, bacteriën, insecten, mijten en aaltjes.

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Grasland slaat veel koolstof op, draagt bij aan de biodiversiteit en conserveert de bodemkwaliteit. Daarnaast levert het voeder voor lokale veehouderijen, waardoor plattelandsgemeenschappen blijven bestaan. Beweiding van grasland tot slot, geeft het landschap mee haar kenmerkend uitzicht en zorgt voor de instandhouding ervan.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons