Onderzoeksproject De inzet van bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

In uitvoering FLOWER4TREES

FLOWER4TREES: de inzet van bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Bloemenrand

Contacteer onze expert

Jochem Bonte

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Contact

Algemeen kader

Kunnen we kant-en-klare bodembedekkende bloemenmengsels samenstellen die specifiek voor de boomkwekerijsector geschikt zijn om tegelijk de biodiversiteit beter te stimuleren, én die de boomkwekerijactiviteit niet negatief beïnvloedt? Deze ambitie wordt aangepakt in de Operationele Groep FLOWER4TREES, via twee concrete casussen: (i) het areaal dat met groenbemester aangelegd wordt tussen twee teeltcycli en (ii) de stroken tussen de beplante rijen. Op Vlaamse boomkwekerijen met vollegrondsteelten kan in theorie 1400 à 1700 ha (beter) aangewend worden in het kader van biodiversiteit, maar dit potentieel is momenteel onderbenut. De boomtelers zijn bereid dit areaal aan te wenden om biodiversiteit te boosten.

Onderzoeksaanpak

Het project brengt de expertise van de boomkwekers en onderzoekers samen. Het uitgangspunt is dat de huidige bloemenmengsels die voor akkerranden worden aanbevolen niet zijn aangepast aan de eisen van de telers om de kwaliteit van de bodem en hun teelten te garanderen. De telers zijn op zoek naar mengsels die hun diensten bewijzen op vlak van biodiversiteit en bovendien aan de nodige kwaliteitseisen voldoen. Via experimenten en kennisverzameling komen ze tot een reeks kant-en-klare bloemenmengsels, geschikt voor gebruik in de twee casussen.

Relevantie/Valorisatie

Na het samenstellen van de megsels is er demonstratie en uitgebreide disseminatie gepland. Zo verwachten de partners dat deze kant-en-klare bloemenmengsels ingang vinden binnen de Vlaamse vollegrondboomkwekerijen.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling