Persbericht Veredeling: Smalle weegbree voor voedzame biodiversiteit in de wei

16/09/2022
Smalle Weegbree infobord in demotuin Festilvo

In 2022 is ILVO begonnen met de veredeling van wat vele mensen kennen als een ‘onkruid’, namelijk smalle weegbree.

Reden is onder meer dat er een groeiende vraag is naar biodiversiteit in onze landbouwgraslanden. In dergelijke zaaimengsels voor een biodiverse weide horen, behalve grassen, ook vlinderbloemigen én kruiden zoals duizendblad, cichorei én smalle weegbree.

Van oorsprong is dit plantje Europees? Het groeit bij ons spontaan in wegbermen en natuurlijke graslanden. Opmerkelijk is dat smalle weegbree in Nieuw-Zeeland al gedurende de laatste 30 jaar is veredeld, om het volop in de graasweides voor melkvee te zaaien. Volgens Nieuw-Zeelands onderzoek levert de plant daarbij stoffen die de nitrificatie (stikstofvorming) remmen (biological nitrification inhibitors, BNI’s) tijdens de vertering van de herkauwer. De stikstofbenutting van de koe verbetert als ze smalle weegbree binnen heeft. Dus er ontsnapt minder stikstof naar het milieu en de bodem. Een belangrijk milieueffect.

ILVO ziet bij de start van het Europees veredelingstraject nog vier andere positieve kenmerken:

  • De plant is rijk aan stuifmeel dat door bestuivers (bijen, hommels, …) gewaardeerd wordt
  • Grasland met Smalle Weegbree maakt kans om in droogteperiodes langer productief te blijven. De plant is behoorlijk droogtetolerant en productief. In grasbermen zie je vb. ook hoe veerkrachtig de plant blijft onder barre bodem- en klimaatomstandigheden.
  • Koeien vinden het erg lekker, en tegelijk is de plant voor deze diersoort gezondheids-bevorderend. Dat komt door de hoge hoeveelheid mineralen.
  • Een vierde mogelijke troef is dat smalle weegbree ook methaan-reducerend zou werken bij herkauwers. Methaan (broeikasgas!) wordt bij koeien in haar eerste maag, de pens, gevormd. De stelling dat smalle weegbree dit proces zou kunnen beïnvloeden wordt momenteel met experimenten door ILVO geverifieerd en gekwantificeerd. Als de hypothese klopt dan kan voeder met smalle weegbree de uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij doen dalen.

Waarom dan veredelen?

Mathias Cougnon, veredelaar ILVO: “De enige beschikbare commerciële rassen SW zijn Nieuw-Zeelandse. Bij ons bloeien die te vroeg. Vanaf april krijg je al hardere stengels die de voederwaarde doen dalen. De vorsttolerantie en de persistentie
(kunnen terug groeien na maaibeurten) moeten ook beter. En we proberen de productiviteit (de opbrengst) te verhogen.”

lLVO verwacht over enkele jaren nieuwe rassen te kunnen introduceren, die beter aangepast zijn aan de Noordwest-Europese omstandigheden.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant