Projectnieuws Automatische monitoring van biodiversiteit in de Noordzee? eDNA is de sleutel!

22/11/2021

ZERO-IMPACT heeft als doel een innovatieve, duurzame en automatische methode te ontwikkelen om mariene soorten te detecteren op basis van “environmental” DNA (eDNA). De methode zal gebruikt worden om parasieten en toxische algen op te sporen nabij aquacultuurinstallaties en om te achterhalen wanneer precies bepaalde vissoorten paaien.

Niskin-fles voor bemonstering van zeewater

Monitoring van biodiversiteit is nodig om de impact van menselijke activiteiten op zee in te schatten, en om ervoor te zorgen dat mariene ecosystemen gezond blijven. Maar monitoring zelf heeft ook een impact: door bemonstering worden organismen weggenomen, en onderzoeksschepen stoten CO2 uit. Project ZERO-IMPACT, een samenwerking tussen ILVO en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN, onderzoekt daarom een alternatieve monitoringsmethode op basis van eDNA uit zeewater.

Het bestuderen van mariene soorten en biodiversiteit aan de hand van eDNA biedt enorme voordelen: 1/door het inzamelen van water om de aanwezigheid van soorten te detecteren worden de organismen zelf niet verstoord of gedood, 2/ het bestuderen van verschillende organismen (vissen, ongewervelden, plankton) kan gebeuren op basis van slechts één staalnamemethode en 3/ continue tijdsreeksen voor mariene biodiversiteit en vispopulaties kunnen verkregen worden via automatische bemonstering van zeewater.

ZERO-impact zal de ruimtelijke en temporele patronen van eDNA in de Noordzee in kaart brengen om het opvolgen van de goede staat van het milieu efficiënt uit te voeren (WP1 en WP2). Bovendien zal het potentieel van eDNA voor de visserijsector ten volle onderzocht worden door enerzijds in te zetten op automatisatie (WP4) en anderzijds gerichte case studies uit te voeren om de paaiperiode van vissen (WP3), de spatperiode van schelpdieren (WP5) en de aanwezigheid van toxische algen en schadelijke parasieten nabij installaties voor schelpdierkweek (WP5) in kaart te brengen.

Gezien de toenemende mate van aquacultuuractiviteit in de Noordzee is een adequate en continue opvolging van toxische algen en parasieten van cruciaal belang om potentiële verontreinigingen tijdig op te sporen en om beleidsmaatregelen af te stemmen. Daarnaast zal het karakteriseren van de paaiperiode van schol en tong via eDNA een accurater beeld opleveren waardoor deze mogelijks ingekort kan worden. Dit levert meteen een meerwaarde op voor de vissers, want zij kunnen dan gedurende een langere periode duurzaam vissen. Dat vertaalt zich in een hogere duurzaamheidsscore op de veilklok.

Vragen?

Contacteer ons

Sofie Derycke

Onderzoeker ILVO

Ook interessant