Onderzoeksproject Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw

In uitvoering PDPO CARBONFARMING
Graan en bomen

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit project wil door middel van agroforestry-projecten CO2-compensatie realiseren. In dit geval gebeurt bij een antal Oost-Vlaamse landbouwbedrijven en ten behoeve van aan aantal Oost-Vlaamse bedrijven en burgers. Concreet stelt zich de vraag hoeveel C-opslag er precies kan gerealiseerd worden door agroforestry, wat de drawbacks zijn, en hoe de vermarkting praktisch geregeld kan worden.

Onderzoeksaanpak

De potentiele C-opslag (koolstofopslag) van de betrokken Oost-Vlaamse landbouwbedrijven wordt ingeschat door literatuurstudie, veldmetingen en simulaties d.m.v. CARAT (de CARbon Agroforestry Tool). Daarnaast worden landeigenaars en –gebruikers geïnformeerd over de mogelijkheden van CO2 compensatie middels agroforestry en over de bevindingen van het project (o.a. door opstellen van een uitgebreide handleiding). We starten een zestal cases op waarbij landbouwers intensief worden begeleid bij hun aanplant. We bemiddelen in de opstart van een samenwerking met bedrijven die aan CO2 compensatie willen doen.

Relevantie/Valorisatie

Think global, act local: het project zal de focus van CO2 compensatie verleggen van buitenlandse projecten naar lokale initiatieven. Hierbij worden op participatieve wijze nieuwe verdienmodellen voor de landbouw verkend met aandacht voor klimaat, bodem en biodiversiteit. De onderzoekers nemen de hier proefondervindelijk vastgestelde mogelijkheid om aan C-opslag te doen middels agroforestry op in het zogenaamde Treecological platform.