Zoekresultaten voor Verdichting

Nieuws | 01/10/2019

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

Verdichting van de landbouwbodems is een toenemend en een complex probleem. Een co-creatieve aanpak is nodig voor een duurzame en praktische oplossing.

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Centrale onderzoeksvraag/doelSchaalvergroting en doorgedreven mechanisatie waarbij steeds grotere -zwaardere- machines worden gebruikt, leidt tot bodemverdichting. Dit onderzoeksproject gaat over bodemverdichting.

Dossiers

Bodemerosie

Er zijn simpelweg twee hoofdstrategieën om erosie te vermijden: De bodem weerbaarder maken tegen erosie.De kracht van regen en afstromend water breken.Dit vertaalt zich concreet in enkele vuistregels die een landbouwer kan hanteren om erosie te beperken: Organisch stofgehalte en pH op peil houdenBodemverdichting vermijden zodat water goed in de bodem

Dossiers

Bodemgezondheid

> Meer info over deze DNA en RNA technieken: ILVO genomics Verdichting en erosie Landbouwbodems staan onder druk. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten in natte omstandigheden en afnemende bodemorganische stofgehaltes zorgen voor meer bodemverdichting en een grotere gevoeligheid aan erosie.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons