Zoekresultaten voor Verdichting

Nieuws | 01/10/2019

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

Verdichting van de landbouwbodems is een toenemend en een complex probleem. Een co-creatieve aanpak is nodig voor een duurzame en praktische oplossing.

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Centrale onderzoeksvraag/doelBij aanvang van het 4-jarig VLAIO onderzoeksproject Voorkomen en remediëren van bodemverdichting in 2019, stond bodemverdichting nog maar beperkt op de radar bij landbouwers, loonwerkers en verwerkers.

Dossiers

Bodemerosie

Er zijn simpelweg twee hoofdstrategieën om erosie te vermijden: De bodem weerbaarder maken tegen erosie.De kracht van regen en afstromend water breken.Dit vertaalt zich concreet in enkele vuistregels die een landbouwer kan hanteren om erosie te beperken: Organisch stofgehalte en pH op peil houdenBodemverdichting vermijden zodat water goed in de bodem

Dossiers

Bodemgezondheid

> Meer info over deze DNA en RNA technieken: ILVO genomics Verdichting en erosie Landbouwbodems staan onder druk. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten in natte omstandigheden en afnemende bodemorganische stofgehaltes zorgen voor meer bodemverdichting en een grotere gevoeligheid aan erosie.

Activiteiten

DEMO namiddag: Welke veldspanning en nieuwe bandentechnologieën helpen bij het vermijden van bodemverdichting?

Hoe kan u zelf bodemverdichting in het veld opsporen?En welke nieuwe bandentechnologieën zijn er om verdichte lagen in de bodem te helpen vermijden?ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent organiseren een demo-namiddag rond preventie van bodemverdichting in de landbouw.

De partners van het VLAIO LA-traject Bodemverdichting organiseren een DEMO namiddag over bodemverdichting. Welke veldspanning en nieuwe bandentechnologieën helpen bij het vermijden van bodemverdichting?

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons