Projectnieuws De BIOBot - mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt wordt een stuk eenvoudiger

09/10/2020 Bron: Landbouwleven
CSA robot
Robots kunnen bepaalde arbeidsintensieve taken automatiseren, wat een aanzienlijke besparing aan personeelskost kan betekenen

Geautomatiseerde onkruidbestrijding in groentebedden: dat is het doel van een nieuw onderzoeksproject van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de AIRO-onderzoeksgroep van Ugent - Imec. Ze slaan de handen in elkaar voor het ontwikkelen van een multifunctioneel en betaalbaar robotplatform specifiek voor de groenteteelt op bedden, wat typisch is voor Community Supported Agriculture (CSA) . Het doel is om de hoeveelheid manuele arbeid die nodig is in de kleinschalige biologische landbouw te verminderen.

Gemaakt voor en door de landbouwgemeenschap

Uit verkennende gesprekken met zes CSA-boeren die allen nauw betrokken zijn bij het project, is gebleken dat mechanische onkruidbestrijding nog steeds zeer arbeidsintensief is. Met name bij de correctiebehandelingen is er sprake van een hoge mate van manueel werk. De technologie staat echter niet stil: er zijn al robots op de markt die speciaal zijn ontwikkeld om deze repetitieve, arbeidsintensieve taken te automatiseren. De bestaande robotplatforms zijn echter duur en hebben een beperkte flexibiliteit. Die factoren vormen grote struikelblokken, vooral voor kleinere kwekers. Een multifunctioneel, betaalbaar robotplatform dat zowel in staat is om te wieden als om andere taken uit te voeren, zou een grote stap voorwaarts zijn.

Sommige telers hebben zelf semiautonome machines ontwikkeld op maat van hun bedrijf, ondersteund door initiatieven zoals het project ‘Boer Bricoleur’ van het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt) en het Franse project ‘L'Atelier Paysan’. De ontwikkeling van een volautomatische robot vereist echter vaak een multidisciplinaire aanpak die niet altijd beschikbaar is op een landbouwbedrijf. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, hebben ILVO en het AIRO-lab (UGent) hun krachten gebundeld om de expertise van deze kennisinstellingen te vertalen naar de praktijk en om kleinschalige biobedrijven te helpen hun activiteiten te automatiseren.

Hoe ziet een BIOBot eruit?

De vormgeving van de BIOBot is aangepast aan de biologische beddenteelt. Naast de breedte van de bedden werd ook rekening gehouden met andere factoren: de hoogte van het gewas, oneffenheden in het terrein en andere technische vereisten die met de landbouwers werden besproken. De robot is zo licht mogelijk om bodemcompactie te verminderen en transport per aanhangwagen mogelijk te maken. Om de wielen zoveel mogelijk in contact te houden met de grond is er een differentiële ophanging ontwikkeld gebaseerd op het ontwerp van de Mars rover. De robot is uitgerust met twee betaalbare RTK-GPS-antennes die met de Vlaamse FLEPOS correctieservice kunnen worden gebruikt om de positie en oriëntatie op de centimeter na te bepalen. Op basis van deze informatie kan de robot autonoom over de bedden navigeren. Ook de keuze voor tweewielaandrijving helpt de prijs van het basis-robotplatform te verlagen.

Mechanisch ontwerp van een BIOBot
Mechanisch ontwerp van een BIOBot

De werktuigen

In juli 2020 zijn de partners begonnen met de ontwikkeling van taakspecifieke werktuigen die kunnen worden gekoppeld aan het multifunctionele robotplatform. In eerste instantie zal het project zich richten op onkruidbestrijding in rode bieten, maar het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk werktuigen te koppelen aan het basisplatform. Idealiter kunnen de boeren deze werktuigen zelf bouwen, want hoe meer functies de robot heeft, hoe hoger het rendement op de investering van de boer. Verder onderzoeken de projectpartners hoe alle gegevens die door sensoren worden verzameld, geclusterd kunnen worden om plagen, ziekten, droogtesymptomen of andere afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen en de groei van het gewas automatisch te monitoren.

Vervolgproject al aan de horizon

Het huidige project loopt tot juli 2021. Zowel de projectpartners als de telers willen samen blijven werken aan robotica voor kleinschalige biologische bedrijven en zijn dus van plan een vervolgproject te ontwikkelen. Het idee is om een open kennisecosysteem te creëren waarin geïnteresseerde telers, constructeurs, kennis- en praktijkcentra gezamenlijk op maat gemaakte robots en gereedschappen voor kleinschalige biologische bedrijven kunnen ontwikkelen.

CSA robot: dialoog met de landbouwer
Om de robot zo functioneel en efficiënt mogelijk te maken, is dialoog met de landbouwer broodnodig

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...