Studiedag Bodemzorg in de kijker: hoe bodemverdichting tegengaan en preciezer bemesten met dierlijke mest? - GEANNULEERD

Een bandenafdruk van 8cm diep op een akker

Door het veranderende klimaat en de strengere regelgeving wordt het steeds belangrijker om bodemverdichting en hoge nitraatresidu’s te vermijden. In deze studiedag zullen we de resultaten van onderzoeksprojecten vertalen naar concrete suggesties voor de praktijk. Hierbij kijken we enerzijds naar het voorkomen en verhelpen van bodemverdichting. Anderzijds gaan we op zoek naar de beste strategie om met behulp van commercieel beschikbare technologieën meer precies te bemesten met dierlijke mest. We richten ons hierbij op toepassing zowel in de akkerbouw (aardappelen en korrelmaïs) als in de teelt van groenvoedergewassen (gras en hakselmaïs). Na de netwerklunch is er mogelijkheid tot een geleid bezoek aan de beurs.

Studiedag in het kader van de Landbouw (LA)-trajecten:

Programma

9u30 Welkom
10u00 Onderzoek

 • 10u00 Prof. Wouter Saeys
  Precisiebemesting met dierlijke mest: Hoe ver staan we al
 • 10u30 Prof. Wim Cornelis
  Bodemverdichting in Vlaanderen

11u00 Pauze
11u00 Praktijk

 • 11u Jill Dillen / Gert Van de Ven
  Precisiebemesting met dierlijke mest in de praktijk
 • 11u30 Tommy D’Hose / Tom Coussement
  Bodemverdichting in landbouwbodems: voorkomen en herstellen

12u15 Netwerklunch
13u30 Geleid bezoek langs de standen van de leden van de gebruikersgroep en andere relevante partners

Voor wie

Landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, onderzoekers, ...

Inschrijven

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht!
De deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis ticket voor Agribex.

Contact

Partners Bodemzorg in de kijker

Programma

Welkom
Onderzoek
Pauze
Netwerklunch
Geleid bezoek