Persbericht ILVO met nieuwe demo's en formules op Werktuigendagen editie 2023

23/08/2023

Vlaamse bodem in topconditie: kijk in de put, en naar de boomkruinen!

De bodemexperts van ILVO geven tekst en uitleg aan de hand van een heuse bodemput aangelegd op de werktuigendagen. Het gaat over verdichting, diepe beworteling en bodemgezondheid.

Ook bij de ILVO-demonstraties met de compostkeerder wordt er verteld over de regels van boerderijcompostering, en over de recepten om het nuttige bodemleven (wormen, schimmels, bacteriën…) en de koolstofopslag in een bodem te bevorderen. Alweer bodemgezondheid dus.

Voor het eerst is er een aparte ILVO-stand waar agroforestry – boslandbouw – wordt getoond en toegelicht. Jawel, de rendabiliteit is daar ook een onderzoekstopic!

Zelfrijdende tractor, autonome spuitrobot, dronedetectie van coloradokevers….

De ontwikkelingen op vlak van precisielandbouwtechnologie zijn nauwelijks bij te houden. Wie landbouwmachines interessant vindt mag dit niet missen. Zien wij op termijn een ‘kudde’ slimme kleinere landbouwmachines zonder chauffeur (dus autonoom) het veldwerk uitvoeren? Zien we ze onkruiden herkennen en enkel de nodige plekken bespuiten? Krijgt de akkerbouwer er extra scherpe ogen bij, via dronevluchten en artificiële intelligentie die een bepaalde plantenstress of – plaag heeft leren herkennen? Er zijn doorlopende demo’s en uitleg ter plaatse op afgebakende demozones achter de ILVO-gewassen en de -tent.

Datadelen zonder zorgen: via het platform DjustConnect

Ook over het hoe en wat van datadelen kom je meer te weten als je bij de DjustConnect stand langsgaat. Welke data zijn er eigenlijk allemaal aanwezig op jouw landbouwbedrijf, zonder dat je er gebruik van maakt of laat maken? Hoe werkt het als je als boer een “poortje” neemt, waarvan jij alle digitale sleuteltjes hebt? Welke digitale toepassingen maken al gebruik van DjustConnect? Waarom zou je als landbouwer registreren? Het team staat klaar voor al je vragen.

Ga zitten, luister, leer… ILVO houdt 10-minuut-presentaties in de tent

Zoals steeds hebben het departement LV, het departement Omgeving, VLAM en ILVO een expositietent op hun gezamenlijke stand. Een deel daarvan gebruikt ILVO dit jaar om zijn wetenschappelijke kennis te delen met u. Elk kwartier begint er een nieuw praatje door een ILVO- deskundige, over onderzoeksresultaten of- projecten die verrassend of veelbelovend zijn. Vragen stellen mag zeker. Napraten buiten ook, terwijl de volgende spreker al de microfoon neemt.

Dit is een greep uit de presentaties:

  • Wat gebeurt er als je haver combineert in een mengteelt met witte lupine, met gele erwt of met veldboon?
  • Je hoort over digitaal datadelen… In Vlaanderen is DjustConnect hét agrarisch deelplatform dat de eigendomsrechten bewaakt.
  • Kritisch omgaan met graskeuze, hoeveel scheelt dat?
  • Precisielandbouw, agrofood technologie, AI, sensoren… zijn er al pionier boeren met ervaring?
  • Agroforestry wordt gesubsidieerd, maar wat zegt de praktijkervaring en het onderzoek?
  • Mulching, een wapen tegen extreme weersomstandigheden?
  • Aaltjesalarm! In sommige gevallen te verwijderen met … een groenbedekker.
  • Akkerbouw, melkveehouderij, varkenshouderij? ‘KLIMREK’ (klimaat rekening) maakt jouw bedrijfsscan, en veel meer.
  • Maaibeurten en beheer van niet-bemest gras nabij natuurgebieden: toch nog een nutritionele kuil?
  • Waar passen eiwitgewassen als edamame of droogboon in onze “klassieke” teeltrotatie?

Vrije toegang in de tent! Bekijk het programma van deze mini-lezingen ook ter plaatse.

Inspireren rond nieuwe gewassen

In de voorbije edities legde ILVO de nadruk op zijn veredelingswerk, met een demonstratie van de vele ontwikkelde gras- en klaverrassen. Dit jaar heeft ILVO op de demonstratievelden meer dan 20 verschillende landbouwgewassen aangelegd. “Doel is dat we de land- en tuinbouwers de kans geven om de grote variatie aan gewassen of de combinatie ervan te leren kennen, die ze tot nu toe nog niet vaak in hun rotaties hebben.”

Bij de bodembedekkers valt de bladrammenas op. De nieuwste aankomende rassen zijn in staat om met hun resistentie-eigenschappen tot 90% van de aanwezige wortelknobbelaaltjes en bietencysteaaltjes te vernietigen. Smalle weegbree -uit het nieuw veredelingsprogramma van ILVO- kan in de weidemengsels de biodiversiteit, de droogtebestendigheid en de smakelijkheid stimuleren. Het gewas is in internationaal onderzoek ook bekend om zijn methaan-onderdrukkende en gezondheidsbevorderende eigenschappen voor herkauwers.

Kikkererwt, quinoa, soja, linzen etc. zijn de eiwitgewassen voor humane consumptie die in de toekomst met een grotere oogstzekerheid lokaal kunnen geteeld worden. Over de veldboon, voedererwt en luzerne, en over bepaalde gewascombinaties die aanliggen, is er ook recent nieuws te rapen op de demonstratieveldjes in Oudenaarde.

ILVO op Werktuigendagen

ILVO is te vinden op standnr 161 en op demoproefvelden. Adres: Heurne, naast de N60 Gent-Oudenaarde 23 en 24 september 2023

Bezoek ILVO op de Werktuigendagen - stand 161

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant