festILVO Bodemzorg in de kijker (Melle): Hoe bodemverdichting tegengaan en preciezer bemesten met dierlijke mest?

bodemverdichting

Door het veranderende klimaat en de strengere regelgeving wordt het steeds belangrijker om bodemverdichting en hoge nitraatresidu’s te vermijden. Studiedag op 2 data en 2 locaties, u kiest welke dag en plaats u komt.

In deze studiedag zullen we de resultaten van onderzoeksprojecten Bodemverdichting en Precisiemest vertalen naar concrete suggesties voor de praktijk. Bodemverdichting vormt niet alleen een bedreiging voor de beworteling en de waterafvoer, maar hindert ook de nutriëntenopname.
Voorkomen of genezen? Maar hoe gaan we te werk? Ook gaan we op zoek naar de beste strategie om met behulp van commercieel beschikbare technologieën meer precies te bemesten met dierlijke mest. We richten ons hierbij op toepassingen zowel in de akkerbouw (aardappelen en korrelmaïs) als in de teelt van voedergewassen (gras en hakselmaïs). Dit alles wordt u niet alleen haarfijn uit de doeken gedaan tijdens de presentaties, maar ook op het veld gedemonstreerd.
Kom luisteren en ontdek met eigen ogen!

Voor wie

Landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, onderzoekers, ...

Programma

Welkom
Onderzoek

 • Prof. Wouter Saeys / Dr. Annelies Postelmans
  Precisiebemesting met dierlijke mest: Hoe ver staan we al?
 • Prof. Wim Cornelis
  Bodemverdichting in Vlaanderen

Pauze
Praktijk

 • Jill Dillen / Gert Van de Ven
  Precisiebemesting met dierlijke mest in de praktijk
 • Tommy D’Hose / Tom Coussement
  Bodemverdichting in landbouwbodems: voorkomen en herstellen

Netwerklunch
Geleide rondgang in het veld waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Visuele bodembeoordeling: ga zelf aan de slag!
 • Luchtdrukwisselsysteem en nieuwe bandentechnologie (VF) voor trekkers en mesttanks
 • Diepe bodembewerking en diep-wortelende gewassen
 • Visualisatie van effecten in de bodem aan de hand van profielkuil
 • Variatie in de bodem in beeld brengen met een bodemscan
 • Preciezer bemesten dankzij de NIR-sensor

Contact/Meer info

Annelies Postelmans – KU Leuven - annelies.postelmans@kuleuven.be
Tommy D’Hose
- ILVO - tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be

Deze studiedag gaat eveneens door in Geel op 25 augustus.

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht.