Onderzoeksproject Bomen op de weide: bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden

In uitvoering WEIDESCHERM
Schapen schaduw en bomen

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

In het project Weidescherm bepalen we welke boomsoorten en struikbeplanting het meest adequaat zijn als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden, en die, behalve een goed effect op het dierenwelzijn, ook scoren qua voederwaarde, windbestendigheid en blootstelling aan bodemverdichting. We kijken zowel naar groenschermen voor runderen, schapen en paarden op de weide. Weidescherm wordt uitgevoerd door BOS+, ILVO en de Bodemkundige Dienst in opdracht van Dierwelzijn Vlaanderen.

Onderzoeksaanpak

We verzamelen data via twee methodes: enerzijds literatuuranalyse en expert input en anderzijds overleg met landbouwers. We zoeken uit welk effect van extreme weersomstandigheden er optreedt op het dierenwelzijn, en wat de voorkeuren zijn van de diersoorten wat betreft beschutting, microklimaat of voederwaarde. Telkens evalueren we welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Ook de tolerantie van bomen voor sterke blootstelling aan wind of vertrappeling van de wortels wordt meegenomen. We inventariseren relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden. Er komen praktische infofiches over de aanleg en het beheer van verschillende soorten natuurlijke beschutting (houtkanten, hagen, boomgaarden, etc.). Ten slotte maken we een nieuwe gebruiksvriendelijke digitale module voor het beslissingsondersteunende systeem 'Agroforestry Planner', specifiek gericht op het ondersteunen van boeren bij het maken van een geschikte keuze van boomsoorten op basis van perceel- en bedrijfstype.

Relevantie/Valorisatie

De relevantie van dit project is duidelijk: Een groeiend deel van de bevolking heeft aandacht voor dierenwelzijn en vindt dat een natuurlijke leefomgeving hier deel vanuit maakt. De tweede observatie is dat ons klimaat extremer wordt, met specifiek voor Vlaanderen meer en langere periodes van droogte en hitte. Aan de hand van een aantrekkelijke brochure en vijf provinciale interactieve infomomenten verspreiden we de hier beschreven kennispakketten breed.