Onderzoeksproject Bomen op de weide: bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden

Voltooid WEIDESCHERM
Schapen schaduw en bomen

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Welke boomsoorten en struikbeplanting zijn het meest adequaat zijn als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden? Met adequaat bedoelen we dat de beplanting, behalve een goed effect op het dierenwelzijn, ook goed scoort qua voederwaarde, windbestendigheid en blootstelling aan bodemverdichting. We bekijken zowel groenschermen voor runderen, als voor schapen en paarden op de weide. Het project Weidescherm wordt uitgevoerd door BOS+, ILVO en de Bodemkundige Dienst, in opdracht van Dierwelzijn Vlaanderen.

Onderzoeksaanpak

We verzamelen data via twee methodes: enerzijds literatuuranalyse en expert input en anderzijds overleg met landbouwers. We zoeken uit welk effect van extreme weersomstandigheden er optreedt op het dierenwelzijn, en wat de voorkeuren zijn van de diersoorten wat betreft beschutting, microklimaat of voederwaarde. Telkens evalueren we welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Ook de tolerantie van bomen voor sterke blootstelling aan wind of vertrappeling van de wortels wordt meegenomen. We inventariseren relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden.

Relevantie/Valorisatie

We mikken op heldere bruikbare communicatieproducten over onze onderzoeksresultaten: Er komen praktische infofiches over de aanleg en het beheer van verschillende soorten natuurlijke beschutting (houtkanten, hagen, boomgaarden, etc.). Aan de hand van een aantrekkelijke brochure en vijf provinciale interactieve infomomenten verspreiden de praktische kennis. We bouwen een gebruiksvriendelijke digitale module voor het beslissingsondersteunende systeem 'Agroforestry Planner', specifiek gericht op het ondersteunen van boeren bij het maken van een geschikte keuze van boomsoorten op basis van perceel- en bedrijfstype. De relevantie van dit project is duidelijk: Een groeiend deel van de bevolking heeft aandacht voor dierenwelzijn en vindt dat een natuurlijke leefomgeving hier deel vanuit maakt. De tweede observatie is dat ons klimaat extremer wordt, met specifiek voor Vlaanderen meer en langere periodes van droogte en hitte.