Studiedag | festILVO De bodem, een versnelling hoger. Zes uitdagingen voor de toekomst

Luchtfoto donkere en lichte bodem met tractoren

Ontdek hoe ILVO streeft naar een klimaatslim en duurzaam beheer van landbouwbodems. In korte presentaties nemen we je mee doorheen zes belangrijke uitdagingen om duurzame voedselproductie, bodembiodiversiteit en de bodemfuncties in de toekomst te vrijwaren. We praten onder andere over biodiversiteit, koolstof & klimaat, water, nutriënten & het sluiten van kringlopen, bodemverdichting en agro-ecologie. Interesse? Schrijf je dan zeker ook in voor de netwerklunch vooraf.

Programma

12.30-13.30: Broodjeslunch

13.30: deel 1

 • Inleiding
  Met de ‘Soil Deal for Europe’, een van de 5 ‘missions’, wil Europa een versnelling hoger schakelen omdat bodems cruciaal zijn voor het leven op aarde en bijdragen aan een aantal prioritaire beleidsdoelstellingen zoals het tegengaan en het zich aanpassen aan de klimaatverandering. Welke zijn de uitdagingen die we moeten aangaan? Hoe draagt het onderzoek bij en hoe werkt ILVO samen met anderen om stappen vooruit te zetten?
 • Het leven onder onze voeten (Jane Debode en Lieven Waeyenberge)
  In de bodem krioelt het van het leven. Hoe meten we de bodembiodiversiteit en hun functies? Hoe kan een landbouwer het bodemleven positief beïnvloeden
 • Koolstofopslag en trade-offs – over meten en (verdien)modellen (Greet Ruysschaert en Peter Maenhout)
  De bodem kan koolstof langdurig opslaan en ons zo helpen om te evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij. Hierbij staat carbon farming volop in de belangstelling. ILVO doet onderzoek naar de verdienmodellen en werkt aan de kennisbasis om een robuust ‘monitoring, reporting and verification systeem’ voor koolstofoplslag en broeikasgasemissies te helpen uitbouwen.
 • De bodem als sleutel tegen klimaatextremen (Sarah Garré)
  De Europese landbouw is kwetsbaar voor weersextremen, maar heeft ook de sleutel in handen. Door goed te kiezen hoe boeren hun land beheren, kunnen ze zich wapenen tegen droogte en piekregens. Meer dan duizend observaties over heel Europa tonen dat het vooral belangrijk is om de bodem bedekt te houden met levende planten, ook in de winter.

14.45 Pauze

15.15: deel 2

 • De bodem verdicht. Wat doen we er aan? (Tommy D’Hose)
  Een verdichte bodem heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de beworteling, nutriëntenopname en bijgevolg ook gewasopbrengst maar compromitteert ook een goede waterhuishouding. Kom luisteren hoe je bodemverdichting kan meten en detecteren in het veld. Hoe kan je het voorkomen? En welke praktijken zijn er beschikbaar om verdichte bodemlagen aan te pakken
 • Biomassa in cascade? Hoe we koolstof- en nutriëntenkringlopen kunnen sluiten (Bart Vandecasteele)
  Lokale biomassa zal binnen de circulaire bio-economie ingezet worden in het spel van vraag en aanbod. Koolstofrijke materialen zouden we in een cascade moeten gebruiken om verschillende toepassingen mogelijk te maken. Biomassa is anderzijds ook een bron van nutriënten.
 • Bodem en agro-ecologie: een ideaal huwelijk? (Koen Willekens)
  Bij een agro-ecologische aanpak staat bodemkwaliteit centraal en beoogt men middels het bodembeheer natuurlijke mechanismen van plantenvoeding en –bescherming te bevorderen. Ingrediënten zijn een minimale bodembewerking, gewasrotaties met vlinderbloemigen en mengteelten en het sluiten van nutriëntenkringlopen via de bemesting waarbij de stikstof- en koolstofaanvoer in balans zijn. Ook het dier krijgt weer de juiste plek in het landbouwsysteem.

16.30 Einde
Afsluitende drink

SoildiverAgro
EJP Soil

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht.