Demo Demo - Droogtetolerante grassen op het proefveld te Beervelde

Klimgras

In het kader van VLAIO Project KLIMGRAS organiseert ILVO een bezoek aan het proefveld in Beervelde. Op dit proefveld wordt een demonstratie gegeven van enkele proeven rond droogtetolerante grassoorten en klaver. Ook wordt dieper ingegaan op hoe deze soorten kunnen toegepast worden in een melkveerantsoen en welke resultaten in de praktijk mogen verwacht worden.

Programma

  • Demo droogtetolerante grassoorten en klaver
  • Gebruik van droogtetolerante grassoorten in melkveerantsoenen
  • Graslandkruiden
  • Bodemverdichting in grasland
  • Ervaringen vanuit de praktijk
Partners Klimgras

Deze demo is een inifiatief van het Rundveeloket.