Persbericht Van bodem en eiwitgewas tot gecontroleerd datadelen en zwerfstroom. ILVO toont in Oudenaarde opnieuw verrassende, nuttige nieuwigheden uit het landbouwonderzoek.

30/08/2021
Werktuigendagen
ILVO neemt deel aan de Werktuigendagen
Bandenprofiel in de bodem

Hoe marktrijp zijn nieuwe eiwitgewassen? Wat presteert een robot op vlak van anti-bodemverdichting? Hoe kan je als landbouwbedrijf veilig je eigen landbouwdata delen en daar tijd en geld mee sparen? Hoe kan je prangende kwesties over jouw (veld)gewas, of jouw vernieuwend teelt- of verwerkingsidee met een specialist bekijken onder 4 ogen? … ILVO brengt een waaier aan nieuwe ontwikkelingen mee voor de bezoekers van de Werktuigendagen. Deze ILVO-stand mag je als boer niet missen!

'Generation Food', nieuwe eiwitgewassen voor voeding en voeder

De Vlaamse landbouw krijgt met de Vlaamse eiwitstrategie een duwtje naar de productie van lokale, duurzame eiwitgewassen. Op de ILVO-stand zie je daarom rassen staan van veldboon, soja, mengteelt granen/veldbonen, kikkererwt, droge erwt. Via de operationele groep KIK-LOVE verkent ILVO de mogelijkheden voor kikkererwt in Vlaanderen. In het project CROPEXPLORE hoor je over mogelijke klanten/voedingsbedrijven op zoek naar kidneybonen, veldbonen, droge erwten, edamame, … allemaal voor lokale verwerking in humane voeding.

Om teeltervaringen rond die nieuwe eiwitteelten te delen organiseren ILVO en Boerenbond op zaterdagochtend samen de infosessie ‘Generation Food’. Dit event is de vierde in een reeks die vorig najaar van start ging. Landbouwers met kennis van de teelt van eiwitten, en lokale afnemers van eiwitrijke gewassen, vertellen er over teelttechnische aspecten, opties voor verwerking en mogelijke verdienmodellen en samenwerkingsvormen tussen landbouwers en de lokale afzet.

Eiwitgewassen als kippenvoer? Eén van de afzetmogelijkheden is de pluimveehouderij die, net als alle sectoren, onder druk staat om het gebruik van overzeese soja te vermijden. Via het VLAIO-LA-traject OPTIPLUIM wil ILVO - samen met Inagro vzw en de Proefhoeve te Bottelare van HOGENT/UGent - de Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie de weg tonen naar goed gedocumenteerd gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige mengteelten. OPTIPLUIM zoekt nog naar nieuwe matches tussen de verwerkers van deze mengteelten en pluimveehouders (leg- én vleeskippen) in zowel gangbare als biologische productiesystemen.

Robot 'fotografeert' bodemverdichting

Bodemverdichting ligt ILVO na aan het hart. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten in natte omstandigheden en afnemende bodemorganische stofgehaltes zijn belangrijke oorzaken voor meer bodemverdichting en een grotere gevoeligheid aan erosie. Hoe omvangrijk en ernstig de bodemverdichting op een akker is, kunnen ze binnen ILVO’s Living Lab ‘Agrifood Technology’ in kaart brengen met een robot. ILVO toont op de Werktuigendagen hoe dat precies in zijn werk gaat. De volgende stap is om de storende verdichte bodemlagen op een duurzame manier op te heffen.

Samen met een ILVO-onderzoeker een oplossing of innovatie uitdokteren? Living Lag Plant!

Iedere landbouwer kent zijn eigen gewassen uiteraard als de beste, maar heel soms duiken er vragen op waarop hij zelf het antwoord niet vindt. Wil je ILVO inschakelen? Maar wie is daar juist specialist in welk gewas of teeltsysteem of plantenziekte? Met ILVO’s Living Lab Plant is er nu één enkel aanspreekpunt voor alle plant- en teelt-gerelateerde vragen. Groot of klein, individueel of met een groep landbouwers of een productieketen samen. Of het nu over een eenvoudige vraag gaat over onkruidbestrijding of over een wild onderzoekidee, Living Lab Plant is altijd het juiste adres.’

Living Lab Plant

Vind de contactgegevens op www.livinglabplant.be, lees over de succesvolle realisaties, en ontmoet de mensen achter het Living Lab Plant op de Werktuigendagen!

DjustConnect, een ontzorgende data-deel-autostrade, voor u, door ILVO en partners

Aan elke machine, tractor, akker, elk stuk vee zijn data verbonden: factuurgegevens, analyses, tonnages, zaaicijfers, perceelsnummers… Vaak moeten landbouwers zulke data meerdere keren ingeven bij verschillende aangiftes, adviessystemen, boekhoudprogramma’s, enz. En dat terwijl er meer en meer, in alle mogelijke sectoren, automatische datadeelsystemen bestaan! Jouw GSM kent jouw locatie en kan die meteen delen met een weersvoorspellingsapp, of een routeplanner. ILVO vertelt waarom DjustConnect als datadeelplatform binnen onze agrovoedingssector nu al een meerwaarde is: minder overtypen bijvoorbeeld! En waarom DjustConnect straks nog veel meer apps en toepassingen zal laten draaien, waarbij jij, als boer die data heeft en deelt, altijd baas en eigenaar blijft van zijn eigen data. Want elke ‘DjustConnect-er’ beslist zelf met wie hij welke van zijn data data deelt, voor welke toepassing, en voor hoe lang. Ben je melkboer? Dan wéét je wellicht dat heel IKM al binnen DjustConnect automatisch kan draaien.

DjustConnect

"Weet jij als landbouwer met wie je allemaal data deelt? Heb je een zicht op de toestemmingen die je al dan niet hebt gegeven? En wat krijg je daar als landbouwer voor terug?”… Data zijn zeker een kritisch gesprek waard!

Zwerfstromen in de stal? Er bestaat nuttige technische informatie...

Zwerfstromen zijn elektrische stromen die letterlijk rondzwerven over de metalen onderdelen van de melkveestal of melkinstallatie. Uiteindelijk kiezen ze de gemakkelijkste weg (= de weg met de laagste weerstand) om terug te vloeien naar de aarde. Net daar schuilt het gevaar: wanneer de koe net die gemakkelijkste weg is, kan deze hiervan hinder ondervinden, met alle gevolgen van dien.

ILVO brengt de problematiek en de aanpak ervan op de Werktuigendagen onder de aandacht. De boodschap? Er bestaat nu een handige bundeling van de bestaande kennis rond meetmethodiek en detectie van zwerfstromen. En er bestaat een stappenplan en een lijst met tips om het – zeer moeilijke - het opsporen van zwerfstromen en het leggen van oorzakelijke verbanden te vergemakkelijken. We lichten al één tip van de sluier: “Maak bij nieuwbouw ook een plan voor je aardrail en de bijbehorende potentiaalvereffeningsrails, waarop je alle geleidbare delen aansluit. Dat begint al bij het aarden van de bewapening in het beton.”

Zwerfstromen in de stal

Het stappenplan en rapport zijn het resultaat van de operationele groep ‘Zwerfstromen’, een EIP-project gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, waaraan ILVO, melkmachinefabrikanten en veehouders meewerkten.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...