Zoekresultaten voor Hitte

Filter on:
Dossiers

Bodemerosie

...pellen dat de klimaatverandering in Vlaanderen zich vooral zal laten voelen onder de vorm van meer hittegolven, droogte en langere droogteperiodes, maar ook meer korte intensieve regenbuien. De kan...

Dossiers

Voeding: allergenen

...onsumeren hebben een bepaalde vorm van voedselverwerking ondergaan. Dit kan gaan van het verhitten van ingrediënten om gevaarlijke micro-organismen te vernietigen (bv bij pasteurisatie van melk), t...

Dossiers

Dierenwelzijn

...ulatie bij pluimvee en varkens is beperkt, waardoor deze dieren vaker last krijgen van hittestress. ILVO tracht samen met verschillende partners uit de varkenssector een hitteplan voor de Vlaamse v...

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

...stelling die optreden bij een verhittingsproces, aan de hand van HPLC-technieken de hittebehandeling van melk geëvalueerd worden. Ook near-infrared (NIR) spectroscopy en hyperspectrale beeldvorming...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

...nen worden aangevuld met enzymatische bepalingen (vb. activiteit van hittestabiele bederfenzymen), indien nodig. Een overzicht van de microbiologische voedselveiligheid analyses. Chemisch...

Dossiers

Eieren

...gezien zij economische verliezen lijden bij het gebruik van flubendazole. Hittestress Een welzijnsprobleem waarmee verschillende boerderijdieren kampen nu de zomers warmer worden, is hitt...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

... krijgen om te groeien, overstromingen die de velden blank zetten, langdurige hitte die stress veroorzaakt bij dieren, … We moeten ons dan ook aanpassen aan die nieuwe realiteit. Daarom draait...

Onderzoeksprojecten

Eerste hulp bij hittestress koe

Dit project selecteert vijf specifieke thema’s die belangrijk zijn voor de preventie of remediëring van hittestress bij koeien

rundveeloket.be

Hittestress

Buitenlopende runderen: hitte beïnvloedt comfort en melkproductie Zowel melk- en vleesvee als robuuste runderrassen in natuurgebieden hebben baat bij beschutting wanneer er buiten extreme gevoelstempe...

rundveeloket.be

Webinar-reeks: Hittestress

Webinar-reeks “Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen” Als de temperatuurstijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee.Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie ...

Nieuws | 07/06/2021

Hitteplan voor pluimvee

...br> Het algemene doel van dit LA-traject is de pluimveesector te voorzien van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan. Voor het reduceren van hittestress worden verschillende maatregelen geadviseerd ...

Activiteiten

Demo-beurs: hittestress rundvee

Om de Vlaamse rundveehouder te informeren over de maatregelen die hittestress bij hun dieren kunnen voorkomen en de mogelijkheden om de gevolgen ervan bij hun veestapel te beperken organiseert demo-pr...

pluimveeloket.be

Voorkom hittestress bij uw kippen!

VOORKOM HITTESTRESS BIJ UW KIPPEN! Afgelopen weken kende Vlaanderen een zeer droge periode. Nu ook de officiële zomermaanden begonnen zijn, is het geen overbodige luxe nog eens stil te staan bij de ge...

Nieuws | 24/07/2019

Voorkom hittestress bij landbouwdieren met deze tips

...ens Wat kan ik doen als mijn vleesvarkens niet willen eten in de zomer? - Varkensloket Voorkom hittestress - GD Varken Zonder stress de zomer door - Varkensbedrijf Witkalken ramen - Varkensl...

Onderzoeksprojecten

Detectie en valorisatie van vlees met berengeur

... herhaalbaarheid tussen en binnen experten, (b) effect van gewenning, (c) methodes om het vet te verhitten, (d) invloed van het kuisen van de soldeerbout en het herhaaldelijk schroeien op dezelfde ...

Thema's

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

...bruik verlagen Landbouw is kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals hitte, droogte, piekregens die erosie veroorzaken en het opduiken van nieuwe ziektes en plagen. In het rela...

Activiteiten

ILVO Webinar Zuivel en zuivelanalogen

...omonas, die tijdens de gekoelde opslag van rauwe melk enzymen produceren die actief blijven na hittebehandeling van de melk. Dit blijft een reëel probleem voor veel bedrijven. 10:00 Residuen va...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...Bepalen van de impact van voedersamenstellingen en additieven/supplementen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, huisvestingssysteem (o.a. vrije uitloop), stalomgeving- en inrichting op...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

... -gedrag en gezondheidBepalen van de impact van voedersamenstellingen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologi...

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

...heid. In een tweede studie werden de vleeskuikens onderworpen aan een chronische cyclische hittestress in de afmestfase, dit om oxidatieve stress te induceren. In dit experiment werd nagegaan o...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons