Onderzoeksproject De Vlaamse pluimveesector voorzien van een hitte-actieplan voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van hun pluimvee

In uitvoering COOLCHICKS
Kippen voliere

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kunnen we voor de pluimveesector een trefzeker hitte-actieplan uitwerken dat zich bedrijfsspecifiek kan aanpassen? Het LA-traject COOLCHICKS heeft tot doel om met nieuwe en bestaande kennis tot zo'n verbeterde hitteplannen te komen. Op heden worden reeds verschillende maatregelen geadviseerd ter reductie van hittestress bij pluimvee: het aanpassen van voeder, -water, management, het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken, etc. De jongste jaren is de kans op herhaaldelijke hittegolven echter aan het stijgen, en dus moeten ook pluimveehouders ook hoger schakelen om de dieren te blijven vrijwaren van hittestress. Lukt dat niet, dan is dat nefast voor het dierenwelzijn (de gezondheid gaat achteruit, het sterftecijfer stijgt), en lijdt de boer mogelijks zware verliezen. Bedrijfsflexibele hitte-actieplannen moeten wetenschappelijke bebaseerde, werkbare verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder bevatten.

Onderzoeksaanpak

We bepalen relevante diergebonden parameters om de gevolgen van hittestress te kwantificeren. We evalueren de impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water- en klimaat-, en staltechnische strategieën, en ook van hun combinaties, op productie, gezondheid en dierwelzijn. Dit gebeurt onder gestandaardiseerde omstandigheden. We implementeren en/of evalueren de goede praktijk technieken op individuele praktijkbedrijven. Dit alles brengt ons als onderzoekers bij een wetenschappelijk gebaseerde voorspelling van het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen gebinnen te ervaren. Het is de bedoeling om de voorspellingsmodule hanteerbaar te maken op maat van een individueel pluimveebedrijf. We berekenen welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn. Op basis van deze kennis ontwikkelen we een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan. We stellen een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, economisch en praktisch haalbare maatregelen ter beschikking van de overheid en de pluimveesector.

Relevantie/Valorisatie

Met het hierboven beschreven actieplan kan de Vlaamse pluimveesector naar verwachting veerkrachtiger optreden tegen de toenemende kans op hittestress. Het gevolg is een meer maatschappelijk gedragen pluimveehouderij praktijk en een economisch grotere robuustheid. Een succesvolle reductie van hittestress bij pluimvee betekent in elk geval een grote return on investment, doordat de sterfte in de stallen verlaagt, net als de andere mogelijke hittegerelateerde gezondheidsproblemen. De productieresultaten zullen verhogen op op peil blijven.

Financiering

VLAIO