Aanbod co-creatie varkens

ILVO en het Living Lab Veehouderij streven ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Dat doen we door oplossingen te ontwikkeling in samenwerking (co-creatie), concepten in echte praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). Hieronder een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO.

OnderwerpDetailsContactpersoon
Zoötechnische proeven varkensManagement- en voederproeven met biggen en vleesvarkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens. Opvolging van o.a. technische prestaties, diergezondheid en karkas- en vleeskwaliteit.
Sam Millet
Voederwaardering en -analysesChemische en fysische analyses van voedermiddelen voor het schatten van de nutritionele waarde. Advies in formulatie van dierenvoeders.

> Bekijk het aanbod voederanalyses
Sam Millet, Johan De Boever
Chemische analyses dierlijke productenIn het geaccrediteerde labo voor chemische analyse van ILVO (ANIMALAB) kunnen dierlijke producten als excreties, bloed, bot, intermediaire producten (o.a. darminhoud) en dierlijke eindproducten (vlees en ei) geanalyseerd worden.

> Bekijk het aanbod diergerelateerde analyses
Johan De Boever
Vleeskwaliteit en smaakpanelsMeting van kwaliteit (o.a. pH, dripverlies, intramusculair vetgehalte en scheurkracht) en sensorische analyse (smaak, geur, malsheid en mondgevoel) van vlees. Smaakpanel voor berengeur: berengeurcomponenten herkennen en berengeur sensorisch evalueren.Marijke Aluwé

Dierenwelzijn, -gedrag en gezondheid

Bepalen van de impact van voedersamenstellingen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologie en morfologie van varkens. Wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van dierenwelzijn. Individuele monitoring van dieren (eetpatroon, drinkpatroon, waterverbruik, gewicht, kreupelheid, gedrag, locatie, enz.) voor vroegtijdige probleemdetectie.

Frank Tuyttens, Jarissa Maselyne

Dashboards en tools voor managementondersteuning

Vertaling van data uit sensoren en algoritmes in advies op maat van de veehouder. Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke dashboards of tools die het management in de praktijk ondersteunen. Opleidingen en presentaties over het gebruik van sensoren en data op veebedrijven.

Jarissa Maselyne

Emissies en reductiestrategieën

Meten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering van luchtstromingen in en rond de stallen. Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van emissiereducerende stalsystemen.

> Bekijk de PAS-lijst

Eva Brusselman
Snelle antibiotica screening

Opleiding voor gebruik van de een snelle 'touwtest' voor screening van antibioticaresiduen bij varkens.

Wim Reybroeck

Testwerking eindberen

Coördinatie en wetenschappelijke opvolging van de Vlaamse Testwerking eindberen.

Alice Van den Broeke
Ontwikkeling tools en rekenmodulesOntwikkeling economische tools en rekenmodules voor een beter (bedrijfs)management.

> Bekijk alle tools op varkensloket.be/tools
Jef Van Meensel
Stakeholderattitudes en consumentenperceptieKwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de houding van consumenten, varkenshouders en andere stakeholders in de varkenssector t.o.v. managementbeslissingen (bv. berengeurreductiestrategieën) en vleeskwaliteit.Marijke Aluwé
Agroforestry, agro-ecologie en biologische veehouderijAdvies, begeleiding en opleiding van veehouders die willen overschakelen op systemen van boslandbouw, kringlopen willen sluiten en/of agro-ecologische principes willen toepassen op hun bedrijfsvoering.Bert Reubens(agroforestry), Koen Willekens(agro-ecologie en biologische landbouw)
HoeveverwerkingBegeleiding bij vragen rond voedselverwerking, proces- en receptontwikkeling en analyses rond voedselveiligheid, -authenticiteit en -kwaliteit. Hiervoor bestaat een specifiek subsidiekanaal: de 'KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers'.Geert Van Royen
BioanalyseWetenschappelijk onderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.Johan Aerts

Update juli 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 15 juli 2022.

U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

> Terug naar de sector varkenshouderij