Onderzoeksproject Eerste hulp bij hittestress koe

Voltooid EHBKOE
Koe schaduw ELFPO

Contacteer onze expert

Leen Vandaele

Leen Vandaele

Groepsleider rundveehouderij ILVO

Contact

Algemeen kader

Vlees- en melkveehouders zijn zich scherp bewust van de gevolgen van hittestress bij hun dieren, door de afgelopen hete zomers. Zij hebben ook vragen over welke maatregelen ze best kunnen toepassen om de consequenties te verminderen. Dit project heeft als doelstelling de Vlaamse rundveehouders te ondersteunen in de keuze voor gepaste preventieve maatregelen. We focussen zowel op implementatie van nieuwere technieken als op het correct toepassen van reeds gekende praktijken.

Onderzoeksaanpak

Dit project selecteert vijf specifieke thema’s die belangrijk zijn voor de preventie of remediëring van hittestress bij koeien: Optimaal kuil- en voedermanagement, beweidingsstrategieën, ventilatoren, verneveling en dakafkoeling. We sensibiliseren de rundveehouders rondom de mogelijkheden van de verschillende technieken. We geven inzicht in de werkingskosten en eventuele investeringskosten. In het thema ventilatoren simuleren we de ventilatie in een aantal voorbeeldstallen om zo advies te geven over een goede plaatsing en installatie van de ventilatoren. We begeleiden de rundveehouders bij de keuze van de geschikte maatregelen voor hun bedrijf.

Relevantie/Valorisatie

Middels enkele cases op praktijkbedrijven demonstreren we de goede praktijken i.v.m. de reductie van hittestress. Er komen demonstratievideo’s en kosten-batenanalyses van de verschillende technieken. Voor een verdere optimale verspreiding van de projectresultaten voorzien we onder meer ook de organisatie van twee demonstratiebeurzen en een 6-tal persartikels. Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling