Zoekresultaten voor Verdienmodel

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

Doel is om zo een onderling eerlijk en transparant verdienmodel te ontwikkelen om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor biologische soja in Vlaanderen mogelijk te maken.

Onderzoeksprojecten

FoodForward

Centrale onderzoeksvraag/doelFoodForward is een Operationele Groep die de economische haalbaarheid van voedselbossen als alternatief verdienmodel onderzoekt en faciliteert.

Onderzoeksprojecten

WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe valt robotmelken te combineren met weidegang van melkkoeien, rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden en met een nog-steeds-rendabel verdienmodel? Deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord in het project WEIDEWIJS.

llaebio.be

Output

resultaten: Visie nota Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw Agro-ecologische principes Slides van het webinar over het Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw Presentaties, partner meeting ‘LLAEBIO draait door’, 19 10 2020 Resultaten poll, partner meeting ‘LLAEBIO draait door’, 19 10 2020 Webinar reeks 'Faire prijs': verslag webinar 1 'Verdienmodellen

Onderzoeksprojecten

Demonstratie van circulaire biogebaseerde bemesting en implementatie van geoptimaliseerde bemestingstrategieën en waarde ketens in plattelandsgemeenschappen

Hierbij worden verschillende niet-technische aspecten beschouwd, zoals het juridische kader, de verwachte marktontwikkelingen en gepaste verdienmodellen, dit in de verschillende regio's.Relevantie/ValorisatieDe implementatie van de beschouwde technologieën en van de bijhorende waardeketens en verdienmodellen moet helpen om tegen 2040 vijf tot tien procent

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons