Onderzoeksproject Landbouwers aanzetten tot duurzame landbouwsystemen via beleids- en bedrijfsstrategieën

In uitvoering ENFASYS
Groepsfoto ENFASYS

Contacteer onze expert

Fleur Marchand

Fleur Marchand

Wetenschappelijk directeur ILVO

Contact

Algemeen kader

Er bestaan meerdere lock-ins die boeren lijken te beletten om over te stappen naar meer duurzame voedselsystemen, zo blijkt uit onderzoek naar de mechanismen in de huidige voedselsystemen. Het project ENFASYS draagt onderzoeksmatig bij aan (1) een beter begrip van lock-ins en hefbomen in landbouw- en voedselsystemen; (2) een beter begrip van gedragsfactoren van boeren, consumenten en andere actoren in de voedselketen; (3) meer en beter bewijs over de potentiële effectiviteit van mogelijke interventies; en (4) een meer gestructureerde aanpak om kennis te koppelen aan actie. Het uiteindelijk doel is om de transitie naar duurzame en veerkrachtige landbouwsystemen te faciliteren door de ontwikkeling van verbeterde publieke (beleid) en private strategieën (businessmodellen, sociale innovaties) die daadwerkelijk de drempel verlagen voor boeren om hun productiesystemen te veranderen.

Onderzoeksaanpak

Door middel van systeemanalyse en gedragseconomische analyses gaan de projectpartners na hoe mogelijke beleids- en bedrijfsinterventies doorwerken tot op het landbouwbedrijf. Welke maatregelen of interventies zetten de landbouwers al dan niet aan tot meer duurzame productie. De effectiviteit van een reeks beleids- en bedrijfsinterventies wordt getest in 12 tot 15 landen verspreid over Europa, door middel van experimentele studies (discrete keuze-experimenten, veldexperimenten en gerandomiseerde trials) en door systeem-dynamische modellering. Samen met stakeholders ontwerpen de onderzoekers innovatieve beleidsmixen, bedrijfsstrategieën en sociale innovaties. Om de beoogde impact van het project te maximaliseren werken ze ook een strategische communicatie- en capaciteitsopbouw uit, op maat voor alle doelgroepen.

Relevantie/Valorisatie

ENFASYS verwacht een substantiële bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Europese Boer-tot- Bord strategie, de Biodiversiteitsstrategie en de Green Deal. Dit, door het ontwerpen en het stimuleren van evidence-based beleidsmixen, bedrijfsstrategieën en sociale innovaties. Uit de 10 concrete cases, waaronder 1 in Vlaanderen, leert ENFASYS welke de optimalere oplossingen blijken te zijn om een mogelijks duurzaam productiesysteem geimplementeerd te krijgen, terwijl het anders onvoldoende ingang zou vinden vanwege lock-ins.