Persbericht Effecten Coronacrisis op individuele landbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven?

27/04/2020
Dronefoto van een akker met gras met de tekst: ILVO dankt! Corona-proof onderzoek yes we can. De tekst is geflankeerd door 3 tractoren met aanhangwagens.

Op vrijdag 13 maart 2020 vanaf middernacht gingen drastische maatregelen in om de verspreiding van COVID-19, het zogenaamde coronavirus, tegen te gaan. Op 17 en 27 maart volgden er verscherpte regels en verlengingen. Sinds een goede maand leeft iedereen in een nieuwe realiteit. Die nieuwe realiteit bestaat ongetwijfeld ook voor de landbouwsector.

Impact van Corona op de landbouwsector?

Geregeld brengen de media berichten over de gevolgen van Corona voor de voedselbevoorrading en voor de landbouwsector: problemen met de oogst, overproductie, de stijgende vraag naar lokale producten, veranderingen in de prijzen, in de verwerking, in de verkoop… Het zijn elementen die terecht komen in het maatschappelijk debat rond landbouw en voedsel.

Maar wat ervaren de boeren en de tuinders en telers momenteel zelf? Welke zijn voor hun bedrijf de positieve en negatieve veranderingen op korte en op middellange termijn? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Welke fenomenen zijn nog niet boven water gekomen?

Het Instituut voor Landbouw, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO) start op maandag 27 april 2020 met een grootschalige enquête, om op een wetenschappelijke manier de nodige gegevens en cijfers te verzamelen. Er wordt gepeild naar bedrijfstechnische verschuivingen, en ook naar stress of invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin.

Om zeker te zijn dat alleen echte professionele bedrijven meedoen zitten er specifieke, diepgaande vragen bij. ILVO garandeert dat de antwoorden strikt anoniem verwerkt en gerapporteerd worden. Het duurt ongeveer 15 minuten om de digitale enquête in te vullen.

De resultaten worden ter beschikking gesteld van de landbouw- en voedingssector. “Het onderzoek zal een correcter beeld geven van de socio-economische impact op de brede sector, en op bepaalde deelsectoren. De verzamelde data kunnen helpen om onderbouwde beleidsadviezen te formuleren.”, zegt ILVO-onderzoeker Elke Rogge.

Lees alles over de resultaten van de Corona enquête

Vragen?

Contacteer ons

Elke Rogge

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...