Zoekresultaten voor Bodemleven

Filter on:
Dossiers

Plantengezondheid

...ant is belangrijk. Het is duidelijk dat het bodemmicrobioom - het geheel van microscopisch bodemleven rond de wortels van een plant - invloed heeft op de gezondheid van die plant, bijvoorbeeld door...

Dossiers

Agro-ecologie

...ar meer bodemgezondheid door goed beheer van het organisch stofgehalte en door het stimuleren van bodemlevenhet sluiten van nutriëntencyclimeer biodiversiteit, ook deze die functioneel is voor de l...

Dossiers

Bodemerosie

...n losgemaakt door de kracht van regen. Niet-kerende bodembewerking stimuleert tot slot ook het bodemleven, zodat meer infiltratie van regenwater kan plaatsvinden. Niet-kerende bodembewerking v...

Dossiers

Ruimte op zee

...elen tegen 2026. ILVO onderzoekt de effecten van offshore windmolenparken op het bodemleven van zachte substraten (project OFFSHOREWIND). Daarvoor voeren we jaarlijkse monitoring uit in de win...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

... materiaal (een hoog slibgehalte). In zandextractiegebieden hangt de impact op het bodemleven af van verschillende factoren, o.a. van de totale hoeveelheid zand dat ontgonnen wordt, van de frequent...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...op andere vlakken van duurzaamheid, zoals stikstofuitstoot, bodemleven, of de kwaliteit van het water. Een concreet voorbeeld daarvan is koolstofopslag in de bodem. Door het organische koolsto...

Dossiers

Bodemgezondheid

...Ze herbergen naar schatting meer dan 25% van de globale biodiversiteit. Samen staat dit ‘bodemleven’ in voor talloze functies: Plantenziekten en –plagen onder controle houdenOrganische stof...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...echtstreeks via extern organisch materiaal zoals dierlijke mest, compost, houtsnippers,…. Via het bodemleven wordt dit vers organisch materiaal deels omgezet in nutriënten voor de planten (minerali...

Nieuws | 18/05/2017

Hoe microscopisch bodemleven maïs helpt groeien

Maïs en zijn minions: hoe microscopisch bodemleven landbouwgewassen helpt groeien Van een bloeiende kerselaar in vol ornaat tot de zeldzame aanblik van een bos vol hyacinten: planten kunnen ons fa...

Thema's

Gezonde bodem en gewassen

...bel irrigeren steekt ILVO meer dan een tandje bij. Ook beter begrijpen welke rol het microbiële bodemleven speelt in de interactie tussen bodem en planten, door nieuwe datagedreven technieken in te...

Living Labs

Living Lab Plant & Bodem

...ct op de omgeving te reduceren. U kan beroep doen op ons multidisciplinair team van experten: Bodemleven, bodembeheer, composttechnologie, teeltsubstratenProefveldwerking, Fenotypering op basis...

Activiteiten

Symposium 2023: Ecologisch herstel op landschapsschaal

...ionele Agrobiodiversiteit is de biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw. Denk aan bestuivers, bodemleven... Wanneer we deze actief gaan inzetten, spreken we van een FAB-maatregel. Dit is dus ...

Nieuws | 11/12/2019

Aanplant voedselbos ter promotie van agroforestry

...n. Dankzij de beperkte bewerkingen zorgt onze boslandbouw voor een gezonder bodemleven en betere bodemvruchtbaarheid. Een rijk soortenpalet trekt bovendien natuurlijke plaagbestrijders aan.”

Nieuws | 12/08/2019

Wereldkaart van bodemaaltjes gepubliceerd, mét ILVO-data

...ich richten op stalen uit specifieke regio’s (kleinschalig onderzoek) en omdat veel studies naar bodemleven, inclusief nematoden, gebruik maken van DNA-gebaseerde technieken. Die laatste geven waar...

Nieuws | 27/07/2018

Compost door de ogen van ... Koen Willekens

...t compost ook een positieve invloed op het bodemleven, bijvoorbeeld op aanwezigheid van nuttige schimmels en nematodengemeenschappen.” DL: Maakt het dan een verschil welk type compost wordt aan...

Nieuws | 01/10/2019

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden

...land, eventueel gecombineerd met doorzaai? En hoe combineer je dat woelen met maatregelen om het bodemleven (vb. regenwormen) te bevorderen, zoals het toedienen van bodemverbeteraar, zodat het zich...

Nieuws | 01/06/2018

Een nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

...n en voor de analyses op bodem en gewas (nutriënten, organische stof, wortelontwikkeling en bodemleven). Participatie van lokale landbouwers Om ervoor te zorgen dat de nieuwe teeltsystemen ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons