Persbericht Aanplant voedselbos ter promotie van agroforestry

11/12/2019
Twee mannen planten een boom
Internationaal consortium promoot agroforestry

Sinds 2017 wisselen negen Europese landen en dertien partners vragen, ideeën en ervaringen uit over agroforestry. Zo willen ze agroforestry ingang doen vinden in de moderne landbouwcontext en innovatie in de duurzame landbouwvorm promoten. Om de sector een duwtje in de rug te geven, zetten de partners hun schouders onder de aanplant van een nieuw voedselbos van ruim 3 ha in Asse. Op dinsdag 10 december plantten ze er de eerste boom.

Agroforestry

In 2017 startte het Horizon 2020-project AFINET (Agroforestry Innovation Network) als thematisch netwerk rond boslandbouw of ‘agroforestry’. Agroforestry is een duurzame landbouwpraktijk waarbij de teelt van landbouwgewassen of veehouderij en de productie van houtige gewassen gecombineerd worden op één perceel. Door meerlagige teelt toe te passen, maakt agroforestry ook efficiënter gebruik van de ruimte.

Rekening houden met klimaat en landschap

De afgelopen jaren werkten dertien partners in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland hard om de implementatie van agroforestry te verhogen. Ze stimuleerden ook innovatie in de moderne landbouwcontext, rekening houdend met het klimaat en de landbouwkundige landschappen.

Bert Reubens (onderzoeker ILVO): “Elke regio heeft eigen karakteristieken op het vlak van landgebruik, klimaatcondities, socio-economische context en beleid. Wie wil starten met agroforestry moet daarmee rekening houden. Toch kunnen we enorm veel leren van elkaar. Uit elkaars ervaringen halen we inspiratie voor innovatieve toepassingen. Over de landsgrenzen heen zijn veel uitdagingen erg vergelijkbaar. En om beleidsmakers in beweging te brengen, klinkt een internationale boodschap ook veel sterker dan een lokaal verhaal.”

Kennis uitwisselen via werkgroepen

Via werkgroepen met relevante stakeholders in elk deelnemend land werd intensief en interactief kennis uitgewisseld.

Ruben Mistiaen (adviseur Inagro): “Landbouwers vormden onze voornaamste doelgroep. Ze beschikken vaak over een schat aan relevante praktijkervaring. Finaal zullen zij de theorie ook omzetten naar de praktijk en er hun brood mee verdienen. Landbouwers met agroforestry kwamen daarom halfjaarlijks bijeen om tips en inzichten te delen. Zo verzamelden we hun kennis en ervaring. Tegelijk brachten we hen in contact met de afzetmarkt, adviseurs, onderzoekers en beleidsmakers.”

De partners in AFINET willen duurzaam landbeheer promoten in Europa en klimaatuitdagingen het hoofd bieden door kennis over agroforestry ter beschikking te stellen. “Net daarom verspreiden we de verzamelde inzichten via toegankelijke filmpjes, fiches, tutorials en technische artikels”, klinkt het. Geïnteresseerden kunnen alle informatie raadplegen via de knop materials op www.eurafagroforestry.eu/afinet.

Handen uit de mouwen en bomen in de grond

Eind 2019 loopt AFINET ten einde. Als slot van het project brengen de projectpartners agroforestry onder de aandacht in het Europees Parlement. Tijdens een conferentie in Brussel delen ze de projectresultaten met stakeholders. Om de sector een duwtje in de rug te geven, zetten de partners ook hun schouders onder de aanplant van een nieuw voedselbos van ruim 3 ha in Asse. Daarvoor gingen ze een samenwerking aan met Forest Farm vzw. Op dinsdag 10 december plantten ze er de eerste boom.

Laurence Claerhout en Alexandre Stroobants van Forest Farm vzw geloven in een landbouwvorm die de kringlopen sluit.

Laurence Claerhout (Forest Farm vzw): “In het voedselbos zullen natuur en landbouw niet moeten vechten om dezelfde ruimte. Het voedselbos in Asse moet plaats bieden aan fruitbomen, bessen, kruiden, klimmers - zoals druiven - en wortelgroenten. Dankzij de beperkte bewerkingen zorgt onze boslandbouw voor een gezonder bodemleven en betere bodemvruchtbaarheid. Een rijk soortenpalet trekt bovendien natuurlijke plaagbestrijders aan.”

Dankzij de beperkte bewerkingen zorgt onze boslandbouw voor een gezonder bodemleven en betere bodemvruchtbaarheid. Een rijk soortenpalet trekt bovendien natuurlijke plaagbestrijders aan.”

Laurence Claerhout (Forest Farm vzw)

Meer info

Meer info over Agroforestry Vlaanderen

Vragen?

Contacteer ons

Bert Reubens

Expert agroforestry

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...