Studiedag Discussiegroep: bodemleven en bodemkwaliteit in de groenteteelt

Een handvol bodem met een regenworm

Graag nodigen wij u uit voor een online discussiegroep over bodemleven en bodemkwaliteit in de groenteteelt. Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 30 maart.

Voor wie

Gangbare en biologische groentetelers, zowel diegene die al sterk investeren in bodemkwaliteit als diegene die nog ideeën of overtuiging nodig hebben. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom.

Doel

Vanaf dit jaar wordt een proef uitgevoerd waarbij we de impact van extensivering van groenteteelt (gereduceerde bodembewerking, organische bemesting, groenbedekkers, …) willen nagaan op bodemleven en -kwaliteit. We vragen uw input om de proef zo veel mogelijk te laten aansluiten aan praktijkomstandigheden: welke technieken voor extensivering worden al toegepast? Welke combinaties zijn haalbaar, welke niet? Welke vragen en moeilijkheden zijn er?

We plannen een bijeenkomst van anderhalf uur om moeilijkheden en noden betreffende bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over de proefopzet op basis van uw ervaring. Een beschrijving van het project en de proefopzet is in bijlage toegevoegd. Voor hen die het graag meer visueel hebben werd er ook een korter overzicht bijgesloten.

Hoe

In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 19 mei om 13u00.

Graag laten weten of je (misschien) deelneemt. Dit kan nog tot een uur voor het event. Nadien sturen we jou informatie hoe je kan deelnemen, we zorgen dat dit makkelijk toegankelijk is.

Kan je er niet bij zijn op de discussiegroep? Of zie je een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe jij erover denkt of met welke vragen jij zit.
Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen naar: sander.fleerakkers@proefstation.be
Of bel 0473 35 35 24 (bereikbaar iedere werkdag tussen 8u en 17u. Op 7, 12 en 14 mei ook ’s avonds tot 21u00)