Wat?

Living Lab Plant & Bodem is het nieuw platform voor open innovatie en co-creatie om samenwerking tussen actoren uit de agrovoedingssector en de sierteelt te faciliteren en de kennis die bij alle partijen aanwezig is te gebruiken voor effectieve innovatie. We streven naar gerichte kennisdoorstroming op maat van eindgebruiker. Wij zijn uw partner in onderzoek.

Expertise

Het Living Lab Plant & Bodem speelt in op de noden en vragen van de agrovoedingssector en de sierteelt. De focus ligt op het gebruik van duurzame, innovatieve benaderingen en technologieën om de efficiëntie van productiesystemen te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. U kan beroep doen op ons multidisciplinair team van experten:

  • Bodemleven, bodembeheer, composttechnologie, teeltsubstraten
  • Proefveldwerking,
  • Fenotypering op basis van beeldanalyse, modellering van gewasgroei
  • Innovatieve teelten en productiesystemen
  • Veredelingstechnieken en nieuwe veredelingsconcepten
  • Zaadtechnologie
  • Moleculair biologisch onderzoek, genomics, bioinformatica
  • Biotische en abiotische stress
  • Plantfysiologische processen en sturing ervan
  • Fytosanitaire kwaliteitsbewaking, quarantaine organismen, bioassays

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur.

Aanpak

Onze brede waaier aan expertise, uitgebreide infrastructuur en ons divers netwerk van landbouwers, praktijkcentra, bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich richten op veredeling, gewasbescherming, agrovoedingsverwerking en de ontwikkeling van innovatieve technologieën
maken een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak mogelijk. Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen.

Luchtfoto van de ILVO proefvelden in Melle en Merelbeke.